Zmluva č. 140/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89d zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava,
IČO:30794536
Dodávateľ:BUDÚCNOSŤ, n.o.
Wilsonovo nábr. 82, 949 01 Nitra
IČO:42052581
Názov zmluvy:Zmluva č. 140/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89d zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Číslo zmluvy:140/OVOSOD/2019
CRZ ID:#3883514
Posledná zmena:11.02.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 27 675,00 €
Celková čiastka: 27 675,00 €
Vystavil: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zobrazenia: 1x (za posledných 30 dní)