Zmluva č.141/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89d zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava,
IČO:30794536
Dodávateľ:Orchidea, n.o.
R. Jašíka 158/8, 958 01Partizánske
IČO:36119415
Názov zmluvy:Zmluva č.141/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89d zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
Číslo zmluvy:141/OVOSOD/2019
CRZ ID:#3883518
Posledná zmena:11.02.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 29 135,63 €
Celková čiastka: 29 135,63 €
Vystavil: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zobrazenia: 1x (za posledných 30 dní)