Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-001


Dátum uzavretia:09.09.2019
Dátum účinnosti:12.09.2019
Dátum platnosti do:30.06.2021
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:USVRK_DO2_USVRK-OIP-2019/001638–001_2019
Objednávateľ:Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Dodávateľ:Obec Rakúsy
Názov dodatku:Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-001
Zobrazenia: 1x