Kúpna zmluva - k.ú. Turá Lúka, parcela registra C KN parc. číslo 1400/183 na LV č. 1757, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou „Turá Lúka, úprava kapacity koryta Myjava v rkm 66,83 - 70,10"

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.09.2019
Dátum uzavretia:28.08.2019
Dátum účinnosti:12.09.2019
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO:36022047
Dodávateľ:Jozef Blanárik; Dana Blanáriková
Názov zmluvy:Kúpna zmluva - k.ú. Turá Lúka, parcela registra C KN parc. číslo 1400/183 na LV č. 1757, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou „Turá Lúka, úprava kapacity koryta Myjava v rkm 66,83 - 70,10"
Číslo zmluvy:1319/2019-BA
CRZ ID:#4200875
Posledná zmena:11.09.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 492,76 €
Celková čiastka: 492,76 €
Vystavil: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zobrazenia: 1x (za posledných 30 dní)