Delimitačný protokol - k.ú. Suchohrad, parcely registra KN-C parcelné číslo 2752/2, 2750/18, 2750/9 na LV č. 975 a parcela registra KN-C parcelné číslo 2750/14 na LV č. 962, ktoré je nutné majetkovoprávne uspor

Dátum:

Dátum zverejnenia:07.10.2019
Dátum uzavretia:24.09.2019
Dátum účinnosti:08.10.2019
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO:36022047
Dodávateľ:Slovenský pozemkový fond
Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
IČO:17335345
Názov zmluvy:Delimitačný protokol - k.ú. Suchohrad, parcely registra KN-C parcelné číslo 2752/2, 2750/18, 2750/9 na LV č. 975 a parcela registra KN-C parcelné číslo 2750/14 na LV č. 962, ktoré je nutné majetkovoprávne uspor
Číslo zmluvy:1489/2019-BA
Poznámka:Bezodplatný prevod správy. Delimitačný protokol bol 1x zverejnený dňa 24.09.2019.
CRZ ID:#4247653
Posledná zmena:07.10.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zobrazenia: 1x (za posledných 30 dní)