Dohoda o úprave zmluvných záväzkov


Dátum uzavretia:30.09.2019
Dátum účinnosti:10.10.2019
Dátum platnosti do:10.10.2019
Suma na zmluve:-3300 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:ZH2071975 / ZH2072686_
Objednávateľ:Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ:Ďurkovič Ladislav
Názov dodatku:Dohoda o úprave zmluvných záväzkov
Zobrazenia: 2x