"Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa uzatvorená v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpi

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.10.2019
Dátum uzavretia:09.10.2019
Dátum účinnosti:15.10.2019
Dátum platnosti do:14.10.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava,
IČO:30794536
Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO:51865467
Názov zmluvy:"Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa uzatvorená v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpi
Číslo zmluvy:395/OVS/2019
Poznámka:Hodnota predmetu zmluvy 77,40 € / MWh
CRZ ID:#4252561
Posledná zmena:10.10.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 77,40 €
Celková čiastka: 77,40 €
Vystavil: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zobrazenia: 2x (za posledných 30 dní)