DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011G294-121-12 zo dňa 20.9.2017


Dátum uzavretia:14.10.2019
Dátum účinnosti:15.10.2019
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:625200.08 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:IROP-D2-302011G294-121-12
Objednávateľ:MPRV SR
Dodávateľ:Mesto Svätý Jur
Názov dodatku:DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011G294-121-12 zo dňa 20.9.2017
Zobrazenia: 1x