Aktualizácia XML pre hromadný import


05.03.2012

Vážený užívatelia,
K dispozícii je nová definícia XML pre hromadný import zmlúv a informácií do CRZ.
V technickej zóne testovacej verzie CRZ (Sandbox -  http://crz.morpheus.aglo.eu/index.php?ID=114414) sa nachádza aktualizovaná verzia validátora, kde je možné novú štruktúru otestovať. Predpokladáme že do dvoch dní bude aktualizovaný aj import a nasledujúci deň aj produkčná verzia CRZ. Akékoľvek pripomienky a návrhy k novej XML schéme sú vítané na crz-support@vlada.gov.sk

Prílohy: