Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002441 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 23.10.2018


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 1
Objednávateľ:Obec Stebnícka Huta
Dodávateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Názov dodatku:Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002441 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 23.10.2018
Poznámka:hodnota v eurach
Zobrazenia: 3x