Web Services


14.03.2012

V technickej zóne je k dispozícii špecifikácia pre Web Services.
Informácia o nasadení WS na CRZ bude zverejnená v Novinách a oznamoch.