Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L032-211-17 zo dňa 09.05.2018


Dátum uzavretia:27.01.2020
Dátum účinnosti:05.02.2020
Dátum platnosti do:31.12.2023
Suma na zmluve:480692.04 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:IROP-D1-302021L032-211-17
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodávateľ:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov dodatku:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L032-211-17 zo dňa 09.05.2018
Zobrazenia: 5x