D o d a t o k č. 6 K zmluve o nájme lesných pozemkov č.2/19/Nn/2013


Dátum účinnosti:15.02.2020
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:D o d a t o k č. 6
Objednávateľ:Lesy SR š. p. , OZ Rimavská Sobota
Dodávateľ:Denisa Garajová , MVDr.
Názov dodatku:D o d a t o k č. 6 K zmluve o nájme lesných pozemkov č.2/19/Nn/2013
Zobrazenia: 4x