Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11-ŠDaJ-2019-P


Dátum uzavretia:28.01.2020
Dátum účinnosti:15.02.2020
Dátum platnosti do:21.02.2020
Suma na zmluve:3884.74 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:1
Objednávateľ:Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
Dodávateľ:"BOBOR" STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11-ŠDaJ-2019-P
Zobrazenia: 14x