DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SAMRS/2019/RV/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:9/2/2020-SAMRS
Objednávateľ:Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Dodávateľ:Človek v ohrození, n.o.
Názov dodatku:DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SAMRS/2019/RV/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
Zobrazenia: 4x