Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.03.2020
Dátum uzavretia:30.03.2020
Dátum účinnosti:31.03.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO:31813861
Dodávateľ:Metrostav, a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO:00014915
Názov zmluvy:Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Číslo zmluvy:137/UNB/2020
Poznámka:Príloha č. 1 Špecifikácia ceny (Ocenený výkaz výmer stavby, Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú))
Príloha č. 2 Harmonogram výstavby
Príloha č. 3 Kalkulačný vzorec
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 5 Doklady
CRZ ID:#4515901
Posledná zmena:30.03.2020

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 2 806 215,91 €
Celková čiastka: 2 806 215,91 €
Vystavil: Univerzitná nemocnica Bratislava Zobrazenia: 5x (za posledných 30 dní)