Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Dátum účinnosti:20.06.2020
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:SHNM_D1_KŽP-PO4-SC431-2017-19-K721-D1_2020
Objednávateľ:Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku)
Dodávateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Poznámka:Zverejnené aj zo strany SIEA-účinnosť 18.06.2020
Zobrazenia: 10x