Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Dátum účinnosti:01.05.2012
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:047/2009/3.1/OPV/D06
Objednávateľ:Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Dodávateľ:Špeciálna základná škola, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom
Názov dodatku:Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zobrazenia: 2x