Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
November
2019
Zmluva o spolupráci
ZML-2019/1-975:191006
0,00 € SKA- Slovenská komora angličtinárov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
97/2019
300,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
12.
November
2019
Zmluva o úvere
104/473/2019
53 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Jána Smreka 6155/2, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Bratislava IV Štátny fond rozvoja bývania
12.
November
2019
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS 194/32-2019
100,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová ZO OZ ZVJS ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová
12.
November
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4193300215
534,58 € RADOVAN CHOVANEC Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
November
2019
Zmluva o náme služobného bytu
ÚVTOSaÚVV-118-2/32-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
12.
November
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4193200148
591,77 € RÓBERT GENDIAR Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
96/2019
300,00 € Základná škola s materskou školou Rakúsy Prešovská univerzita v Prešove
12.
November
2019
Kúpna zmluva
Z/2019/2503/II/PriF/TAJ
20 688,00 € Labway spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prirodovedecká fakulta
12.
November
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS1193300006
455,59 € DREVONAB PLUS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
95/2019
150,00 € Základná škola s materskou školu A.Duchnoviča Prešovská univerzita v Prešove
12.
November
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194600478
201,07 € MILAN GRAINDA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
November
2019
Zmluva o dielo a servisná zmluva
259/2019 K NR SR
69 989,66 € ForesServices, s. r. o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12.
November
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194600512
259,99 € MARCEL ČONKA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
November
2019
Zmluva č. PO_2019_709026_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
484_2019 Zmluva č. PO_2019_709026_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. AGRO BREKOV s.r.o.
12.
November
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-054/2019/VSD/610-00/Rozhanovce/029/Geoplán
130,32 € Mária Ilavská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
November
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191100880
443,75 € KAROL ONDREJKA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
94/2019
150,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
12.
November
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-052/2019/VSD/606-00,607-00/Rozhanovce/029/Geoplán
115,66 € Mária Kaduková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
November
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700345
163,41 € MÁRIA KOSTURJAKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>