Centrálny register zmlúv

Kontakt

Žiadosť o registráciu povinnej osoby
Užívateľská podpora CRZ (žiadosti o opravy, problémy s prihlásením, vydanie papierového potvrdenia atď...)
crz-support@vlada.gov.sk
Telefonický kontakt: +421 2 209 25 121

Technická podpora CRZ (XML import, funkčnosť CRZ...)
crz-techsupport@vlada.gov.sk
Telefonický kontakt: +421 2 209 25 661

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
www.vlada.gov.sk