Rámcová dohoda

Dátum:

Dátum zverejnenia:19.10.2020
Dátum uzavretia:16.10.2020
Dátum účinnosti:20.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:RD/2020/2103/II/RUK/OCOZ
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:WILD HORSE s.r.o.
Zaježová 98,962 63 Pliešovce
IČO:47557001
Názov zmluvy:Rámcová dohoda
ID zmluvy:5022151
Poznámka:Cena je bez DPH.<br /> Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, alebo do vyčerpania finančného limitu 33 290 Eur bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 33 290,00 €
Celková čiastka: 33 290,00 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x