Zmluva o dielo

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.05.2021
Dátum uzavretia:14.05.2021
Dátum účinnosti:18.05.2021
Dátum platnosti do:30.11.2023

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z/2021/876/I/FMFI/DEK
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:Margriet Simmerling
Mooienhof 179, 7512 EE Enschede, the Netherlands
Názov zmluvy:Zmluva o dielo
ID zmluvy:5746796
Poznámka:Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ<br /> pri úhrade odmeny podľa čl. III tejto Zmluvy nevyberie daň<br /> z príjmu vyberanú zrážkovou daňou (t.j. uplatní sa postup<br /> podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.<br /> z.).<br />

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 5 000,00 €
Celková čiastka: 5 000,00 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x