Zmluva o partnerstve

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.07.2021
Dátum uzavretia:28.06.2021
Dátum účinnosti:13.07.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z/2021/1352/XIV/FMFI/DEK
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:STATON, s.r.o.; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Sadová 1148, 038 53 Turany; Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO:36379221
Názov zmluvy:Zmluva o partnerstve
ID zmluvy:5840318
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Pokiaľ nedôjde k zániku Zmluvy o partnerstve skôr, jej platnosť a účinnosť končí najneskôr zánikom Zmluvy o poskytnutí NFP.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x