Zmluva o dielo č. ÚVTOS-61/32-2021 uzatvorená na základe ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ÚVTOS-61/32-2021
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Objednávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
IČO:738298
Dodávateľ:Richard Koukal
Cabaj 546, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO:52059944
Názov zmluvy:Zmluva o dielo č. ÚVTOS-61/32-2021 uzatvorená na základe ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
ID zmluvy:5951113

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 16 638,00 €
Celková čiastka: 16 638,00 €
Vystavil: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Zobrazenia: 0x