Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi Č. 001/2021/T

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.09.2021
Dátum uzavretia:13.09.2021
Dátum účinnosti:nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi Č. 001/2021/TT
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Objednávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Gucmanova 19/670, priečinok 7, 920 41 Leopoldov
IČO:738271
Dodávateľ:Zberné suroviny Žilina a.s.
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO:50634518
Názov zmluvy:Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi Č. 001/2021/T
ID zmluvy:5951997
Poznámka:zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 2 040,00 €
Celková čiastka: 2 040,00 €
Vystavil: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Zobrazenia: 0x