ZMLUVA 0 NÁJME uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a prísl. ust. Obchodného zákonníka číslo: ABO- 164809/1/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.10.2021
Dátum uzavretia:14.10.2021
Dátum účinnosti:16.10.2021
Dátum platnosti do:31.10.2022

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z/2021/2253/IV/FMFI/DEK
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ: Messer Tatragas, spol. s r. o.
Chalupkova 9,819 44 Bratislava
IČO:00685852
Názov zmluvy:ZMLUVA 0 NÁJME uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a prísl. ust. Obchodného zákonníka číslo: ABO- 164809/1/2021
ID zmluvy:5984157
Poznámka:Doba nájmu: od 1.11.2021 do 31.10.2022

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 396,20 €
Celková čiastka: 396,20 €
Vystavil: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x