DODATOK Č. II. K ZMLUVE O UBYTOVANÍ – ZAMESTNANECKEJ, EV. Č. Z/2020/2045/VII/RUK/OSN UZATVORENEJ DŇA 09.10.2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.10.2021
Dátum uzavretia:27.10.2021
Dátum účinnosti:28.10.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:D/2021/2345/XIV/RUK/OSN
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Miriam Núnez López
Baro.Juan Itziatko Auzunea 2 P04 DR, 48200 Durango,Bizkaia
Dodávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO:00397865
Názov zmluvy:DODATOK Č. II. K ZMLUVE O UBYTOVANÍ – ZAMESTNANECKEJ, EV. Č. Z/2020/2045/VII/RUK/OSN UZATVORENEJ DŇA 09.10.2020
ID zmluvy:6003845
Poznámka:Článok II. ods. 1 zmluvy s účinnosťou od 01.11.2021 sa mení nasledovne: „1. Ubytovaný sa zaväzuje za poskytnuté ubytovanie a služby spojené s ubytovaním platiť ubytovateľovi cenu v celkovej výške 322,- € / mesiac.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 322,00 €
Celková čiastka: 322,00 €
Vystavil: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x