Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
29/2023
30 000,00 € Úrad vlády SR Vysokošpecializovaný odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
28. Marec 2023
Príkazná zmluva
144/2023
350,00 € Jana Sanetriková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
28. Marec 2023
Príkazná zmluva
143/2023
50,00 € Alan Hyža Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hnuteľného majetku štátu
239/UDD/2023
0,00 € Slovenské národné divadlo Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta VŠMU
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
0132/FTF/2023
588,00 € Alžbeta Zámečníková Vysoká škola múzických umení
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
45/HTF/2023
240,00 € Jean-Christophe Geiser Vysoká škola múzických umení
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
0128/FTF/2023
488,00 € Nina Nyíregyházka Vysoká škola múzických umení
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
33/DF/2023
150,00 € Kinga Földváry Vysoká škola múzických umení
29. Marec 2023
Zmluva o účinkovaní
0141/FTF/2023
800,00 € Samuel Horváth Vysoká škola múzických umení
28. Marec 2023
Zmluva o spolupráci VŠEM - poskytnutie fin. úľavy na štúdium
444/2023
300,00 € Mesto Brezno Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
29. Marec 2023
Servisná zmluva č. Zml/SLA/2023/01
16/DOD/2023/64
1 980,00 € Dokumenta, a.s. Výskumný ústav vodného hospodárstva
29. Marec 2023
Kúpna zmluva na dodanie prístroja: Digitálny prístroj so stropným závesom
Kúpna zmluva VÚSCH č. 27-2023-KZ
246 000,00 € S & T CEE Holding s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
28. Marec 2023
Kúpna zmluva na dodanie zariadenia: Monitorovacia centrála a monitory vitálnych funkcií
Kúpna zmluva VÚSCH č. 28-2023-KZ
171 021,60 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
28. Marec 2023
Poistná zmluva
341
18 907,56 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
DZ 4/2023
50,00 € Mgr. Ivan Havlice Východoslovenské múzeum v Košiciach
29. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 5/2023
DZ 5/2023
1 000,00 € Júlia Zelená Východoslovenské múzeum v Košiciach
29. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
DZ 1/2023
2 000,00 € Slavomír Bacher Východoslovenské múzeum v Košiciach
29. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
DZ 2/2023
50,00 € Hedviga Lapčáková Východoslovenské múzeum v Košiciach
29. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 6/2023
DZ 6/2023
400,00 € Peter Chalachan Východoslovenské múzeum v Košiciach
29. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 3/2023
DZ 3/2023
200,00 € PhDr. Robert Pollák Východoslovenské múzeum v Košiciach