Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
INE_028/2024
0,00 € Stredná odborná škola veterinárna ZOO Spišská Nová Ves
22. Máj 2024
Zmluva o nájme č. 31/A228 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce
ZM_132_2024
20,00 € Pajdlhauserová Edita Zmluvy, Obec Madunice
21. Máj 2024
Nájomná zmluva
1253/2024
225,00 € Mesto Nitra Zlatica Nosálová - ZN STYL
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 873586005-2-2024-NZP
873586005-2-2024-NZP
54,40 € Železnice Slovenskej republiky Zlatica Fošnárová
22. Máj 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa č. 17/2018 uzatvorenej dňa 25.05.2018
3
0,00 € MAHUT Group a.s. Zemplínska Nová Ves
21. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/011097
6,00 € Mesto Svätý Jur Zelisková Alena Ing.
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - Združenie záhradkárov a chatárov - SKALA
129/2024
500,00 € Mesto Púchov Združenie záhradkárov a chatárov - SKALA
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2024
1/2024
0,00 € BARDTERM s.r.o. Združenie rodičov pri SPŠ Bardejov
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bernolákovo v roku 2024
162/2024
4 000,00 € Obec Bernolákovo Združenie rodičov a priateľov žiakov ZŠ Bernolákovo - Školáčik
22. Máj 2024
Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov_Vzájomnosť
84/2024
110,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Združenie občanov VZÁJOMNOSŤ
22. Máj 2024
Zmluva o Platobnej karte
2024/1
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever
22. Máj 2024
Zmluva o Balíkovom účte
202401
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Združenie obcí Mikroregión Fiľakovsko - Füleki Mikrorégió
21. Máj 2024
Nájomná zmluva
ID 214/2024
1 000,00 € Obec Kočín - Lančár Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
ZPS_P_22_2024
0,00 € FAVAB s.r.o. Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
ZPS_P_23_2024
0,00 € DPF servis s.r.o. Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
282024
576,00 € Slovak Telekom, a.s. Združenie obcí Enviropark Pomoravie
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
529/2024
1 250,00 € Mesto Skalica Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2024
089-24-06-1
2 889,00 € Obec Dunajská Lužná Združenie detí a mládeže OSTROV
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z202407
2 256,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Zdravé regióny
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
16/2024
2 256,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Zdravé regióny