Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Dodatok č. 8 k zmluve č. 2012002055 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
Dodatok č. 8 k zmluve č. 2012002055 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
0,00 € Mesto Košice Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
ZD1220240221 084001
0,00 € MG PZS, s.r.o. Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. ZŠTu 3/2024 na dodanie tovaru a služieb
Dodatočk č. 1 k ZŠTu 3/2024
20,00 € Ing. Ľuboš Horka - NT Transport Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
21. Február 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 0112/2022/S
Príloha č. 2 k Zmluve
51,60 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
21. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
VŠ-2024/003-ZŠ-012
0,00 € DUBOMA s.r.o., v zastúpení Matúš Fenyeš Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš
21. Február 2024
Dodatok č.3 k ZMLUVE O DIELO na servis zdvíhacích zariadení
Z19-316-BA
0,00 € TKD Výťahy s.r.o. Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
21. Február 2024
Rámcová zmluva
045_2024
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Základná škola, Školská 14, Levice
21. Február 2024
Zmluva o nájme telocvične
2-2024
45,00 € Samuel Bojkovský Základná škola, Ščasného 22, Nitra
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
EXT_008/2024
15,00 € Podobenová Gabriela - Súkromná plavecká škola Základná škola, Slatinská 3, Beluša
21. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra
2409426069
0,00 € Generali poisťovňa Základná škola, Saratovská 43, Levice
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 50/2023
6/2024
0,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Z1-2024
0,00 € Citrón s.r.o. Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.122393958
58
0,00 € Západoslovenská distribučná Základná škola, Krčméryho 2, Nitra
21. Február 2024
​Zmluva o výpožičke
2023_NIVaM_OPNV_ZoV_005
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Jánovce č. 212
21. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej podpory
D_006/2024
2 620,00 € Melikantová Romana, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
21. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej podpory
D_007/2024
2 620,00 € Školníčková Eva, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
21. Február 2024
Nájomná zmluva 2_2024
-CRZ-
0,00 € Adrián Popova Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
21. Február 2024
Kúpna zmluva č. KZ 01/2024/AK
27
0,00 € U. S. Steel Košice, s. r. o. Základná škola, Bystrany 13
21. Február 2024
služby zahraničného lektora
z-12/2024
1 845,00 € Kalimat Almas, s. r. o Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
21. Február 2024
poskytnutie služby ALF FAMILY
Zmluva o poskytovaní služieb
1 198,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola Valaliky