Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2009/01385
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Zuščák Jozef
6. December 2022
Zmluva o výpožičke 06/2022
Zmluva o výpožičke 06/2022
0,00 € C.K. Holíčske centrum ZUŠ Holíč
6. December 2022
Zmluva o výpožičke 07/2022
Zmluva o výpožičke 07/2022
0,00 € C.K. Holíčske centrum ZUŠ Holíč
5. December 2022
dočasný prenájom priestorov - vianočný program "Kúštik šťastia pod stromčekom"
ZŠ 46/2022-009
0,00 € Mestské kultúrne stredisko ZŠ, Školská 1, Fiľakovo
6. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode 2023
-CRZ-
7 560,00 € CK Andromeda, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
6. December 2022
Zmluva o službách cestovného ruchu
42/1/2022
1 074,40 € Bella via cestovná kancelária ZŠ SSV BB
6. December 2022
Zmluva o službách cestovného ruchu
43/1/2022
2 760,40 € Bella via cestovná kancelária ZŠ SSV BB
5. December 2022
Nájomná zmluva č. 27/2022 o nájme nebytových pristorov
NZ/ZŠ/27/2022
0,00 € Anton Fiala ZŠ s MŠ, Koškovce 134, 067 12
6. December 2022
Zmluva o posytnutí plaveckej výučby
-CRZ-
700,00 € Gabriela Podobeňová - Súkromná plavecká škola ZŠ s MŠ Slovanská Púchov
6. December 2022
Zmluva o posytnutí plaveckej výučby
-CRZ-
700,00 € Gabriela Podobeňová - Súkromná plavecká škola ZŠ s MŠ Slovanská Púchov
6. December 2022
Darovacia zmluva ZŠ
-CRZ-
0,00 € SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou ZŠ s MŠ Slovanská Púchov
6. December 2022
Darovacia zmluva ZŠ
-CRZ-
0,00 € SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou ZŠ s MŠ Slovanská Púchov
6. December 2022
zmluva o účtovnom a ekonomickom poradenstve
15-2022
700,00 € TPA s. r. o. ZŠ s MŠ
6. December 2022
Zmluva o spolupráci
16-2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZŠ s MŠ
6. December 2022
zmluva o bežnom účte
17-2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ
5. December 2022
Darovacia zmluva
DZ_018/2022
120,00 € Kežmarská Barbora, Mgr. ZŠ Komenského
6. December 2022
Protokol o prevode majetku, Plynový varný kotol.
039/22/04
4 680,00 € Mesto Senec ZŠ J.G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec
5. December 2022
zabezpečenie ped. praxe
73/2022
0,00 € UKF v Nitre ZŠ Benkova 34,Nitra
5. December 2022
Zmluva o spolupráci 05/12/2022/1
Zmluva o spolupráci 05/12/2022/1
0,00 € K13 - Košické kultúrne centrá Zoologická záhrada Košice
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 052/1-147/22
052/1-147/22
500,00 € RELEVANS s.r.o. Zoologická záhrada Bratislava