Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 11/2024
423/2024
235,00 € Mesto Trenčín Voltage s.r.o.
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva
Vojtech Kollár 2024
100,00 € Obec Horná Kráľová Vojtech Kollár
12. Apríl 2024
Zmluva č. 567
2024/5
0,45 € Rabčice STRED s.r.o. Vojtašák Vladimír
12. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-96/2024-M
0,00 € David Podsklan Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024/5400/6380
99 286,80 € SOND - PO s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2328/2024/LSR
2328/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Vlastimil Michajlov DREVOVYROBA
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miesta Janíkovce 306/C
896/2024
0,00 € Mesto Nitra Vlasta Pašáková
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 1881/2024/LSR - Verejná dražba dreva
1881/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Vladimír Špilár - VIOLINMAPLE
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 202000192
202400289/2024
100,00 € Mesto Holíč Vladimír Škodáček
12. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001232
131,53 € Marianum Vladimír Onderčanin
12. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1477-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra VK control s.r.o.
12. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
0263/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Vizina Jozef
12. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
0264/310/2024
135,00 € Služby mesta Piešťany Vizina Jozef
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6992
180/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Viola Mitrengová
12. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
084_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vilma Gabrielová
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
085_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vilma Gabrielová
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 1/vh_csw/2023
Kúpna zmluva č. 1
0,00 € ATRIS, spol. s.r.o. Snina Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva HM E/1807 SC
170/2024
19,91 € Mesto Malacky Viera Cabadajová
12. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
VePS-5-30/2024
21,76 € Róbert HLOŽKA VePS
12. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
VePS-5-31/2024
8,29 € Ing. Ondrej Vaško VePS