Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Dohoda č. 23/38/054/216
13/2023
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Chmeľnica
1. Apríl 2023
Dodatok číslo 17 k poistnej zmluve číslo 610/008813-2
2011/067-17/2023
0,00 € Wustenrot poisťovňa, a.s. Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/005
0,00 € Roderik Valuška Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
2023/005-1/2023
0,00 € Roderik Valuška Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2408888699
22/2023
29,18 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme reklamnej plochy
2023_03_28
110,00 € Pienspol Travel, s.r.o. Obec Červený Kláštor
1. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 44/2006/OM zo dňa 07.04.2006 v znení neskorších dodatkov
144/2023
0,00 € Mesto Kežmarok Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
1. Apríl 2023
Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. 3/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov - Autoškola - Hnát
2023-03-31 zm Dod 07/2023
2 844,38 € Autoškola Václav Hnát Mgr. Vachula
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej starostlivosti
171/2023
0,00 € OZ Zatúlané psíky Šaľa Mesto Šala
1. Apríl 2023
Zmluva č. 1499/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nesvady na rok 2023
INT_007/2023
25 000,00 € Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady Mesto Nesvady
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022
DOD_044/2023
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Mesto Fiľakovo
1. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67921-2
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Drahovský
1. Apríl 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - § 10
202300007/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
202300008/2023
0,00 € Mgr. Lenka Kohániová Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67892-2
94,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mariangela Barraco
1. Apríl 2023
Zmluva na prenájom priestorov v KD Hontianske Nemce
2023-K-7
0,00 € Obec Hontianske Nemce Mária Drozdíková
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK25
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK25
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK96
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK96
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK74
00023/GVPT/2023/14/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK70
00024/GVPT/2023/15/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha