Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Darovacia zmluva č. DZ/4/243/2022
DZ42432022
400,00 € Vastfin Management, s.r.o. Základná škola, Polianska 1, Košice
8. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
ZK03-2022
0,00 € Športová škola Galaktikos Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava
7. December 2022
Projekt-Zelený vzdelávací fond
SAZP SE/ZVK/2022/37
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
8. December 2022
zmluva o obstaraní zájazdu
26047
7 540,00 € Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
8. December 2022
zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy
-CRZ-
0,00 € Hybel Municipal, s.r.o., Banská Bystrica Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
8. December 2022
zmluva o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
-CRZ-
0,00 € Hybel Municipal, s.r.o., Banská Bystrica Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
8. December 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
7. December 2022
Zmluva o dielo č. 207_2022
33 2022
0,00 € TRIMEL s.r.o. Základná škola, Mlynská 50, Senec
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok
1193
0,00 € Solitea Slovensko a.s. Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstvo pri VO
1203
0,00 € Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT s.r.o. Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
8. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
362022
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
7. December 2022
Zmluva o nájme služobného bytu - predĺženie
49/2022
0,00 € Mgr. Viera Királyová Základná škola, Lachova
7. December 2022
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
ZŠ-2022-100P-10
22,50 € Milan Rábik Základná škola, Kysucký Lieskovec 208
7. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZŠ-2022-100P-11
0,00 € Tenisový klub Dolné Kysuce Základná škola, Kysucký Lieskovec 208
8. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
Zmluva o obstaranízájazdu
0,00 € Detská rekreácia, s.r.o. Základná škola, Kežmarská 30, Košice
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 35/22/2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 35/22/2016
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Kežmarská 30, Košice
8. December 2022
Rámcová zmluva na školský mliečny program
5915/2022
0,00 € Tatranská mliekáreň Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
8. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/21/2022
3224/21/2022
5 920,00 € Detská rekreácia s.r.o. Základná škola, Fábryho 44, Košice
7. December 2022
Správa a údržba počítačov
202206
0,00 € LDTE Nitra Základná škola, Cabajská 2, Nitra
7. December 2022
Dodatok ku zmluve o zbere a preprave kuchynského odpadu
2022/1
0,00 € eNFe s.r.o. Základná škola, Bojná 76