Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
318/2024
0,00 € Mesto Humenné Vladimír Mikiara
19. Apríl 2024
NZ - PM - Kňaze Vladimír
202400284/2024
0,00 € Mesto Holíč Vladimír Kňaze
19. Apríl 2024
zmena znenia bodov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.12.2012 (úhrada faktúr, platobné podmienky)
33/2024
0,00 € Správa majetku mesta Vladimír Fiala
19. Apríl 2024
Prenájom hrobového miesta
680/08/74-3/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Vitalij Husinka
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľskej služby
362/2024-02
0,00 € Obec Dolná Lehota Viola Babková
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
Z085/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Vincencia Gešová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Viera Rybárová, Emanuel Rybár
208,74 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Viera Rybárová, Emanuel Rybár
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme zdravotníckej pomôcky
08/2024/ZP
0,00 € Vincent Kovaľak VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
19. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2023 k ZML.2016/0484
10,00 € Obec Klin Veselovský Anton
19. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2023 k ZML.2013/0456
20,00 € Obec Klin Veselovský Anton
19. Apríl 2024
Zmluva o výkone správy
42/01/2024/253/4
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Veronika Šavelová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva na prenájom 2 izbového bytu č. 5 na Budulovská 40
107/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Veronika Hudáková
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500277001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP ZWIRN 1-BCT 1 v z. SG správa s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500272001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP bytového domu ZWIRN 1-BCT 1 v z. SG správa s.r.o.
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobné mobilného telefónu
SMT-2024-005
11,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vargová Katarína, Ing.
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
12-5137-2024
6 451,83 € Obec Haniska Valaliky Industrial Park, s. r. o.
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4011-2023
120,87 € Obec Haniska Valaliky Industrial Park, s. r. o.
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
11-5201-2024
12,96 € Jaroslav Dudrik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
095_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vachová Mária
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. SE/2024/6
SE/2024/6
286 350,00 € Atelier Smidt s.r.o. Vadaš, s.r.o.