Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01219 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01219
801,90 € Bc. Jakub Turčan Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2095-2022-faza3
47 005,41 € Bc. Mária Ivanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01027 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01027
710,10 € Bc. Martina Knapcová Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89061
2 040,00 € Bc. Michal Ondrášek Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
105/2022ST
3 000,00 € Bc. Mojmír Hegedűš Fond na podporu vzdelávania
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/02501 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/02501
660,00 € Bc. Pavol Borko Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00630 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00630
1 395,90 € Bc. Rozália Halčínová Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
87/2022ST
5 000,00 € Bc. Terézia Gregušová Fond na podporu vzdelávania
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2146-2022-faza3
22 343,06 € Beáta Kondášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00188 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00188
3 465,00 € Bebčak Peter Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507402200, uzatvorená za účelom uloženia NN distribučných rozvodov k stavbe "Palárikova 15, Bytový dom", na pozemku reg. C-KN parc. č. 21701 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21708, k.ú. Staré Mesto
286507402200
3 087,25 € Beck and Partners International s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01504 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01504
37 223,98 € BEK Agro Revúca, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/02483 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/02483
23 818,50 € BEKORI, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
78/2022/ZpS
0,00 € BEMIA plus, s.r.o. Zariadenie pre seniorov Komárno
8. December 2022
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie a jeho použitie
Z-KR2022/44
2 000,00 € Ben Rivers Kunsthalle Bratislava
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01823 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01823
7 272,00 € Bencs Attila Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01031 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01031
1 507,25 € Benedikovič Igor Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88640
1 500,00 € Benedikt Body, Marta Bodyová Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
166,00 € Bertová Terézia, Sládkovičovská č. 1516/50, 92522 Veľké Úľany Obec Veľké Úľany
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00379 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00379
14 466,60 € Beskyd Orava spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra