Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-418/2023
20,44 € Ľuboš MESARČ Ministerstvo obrany SR
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/568/2023
2 603,00 € Magdaléna Hudecová Ekonomická univerzita v Bratislave
11. December 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822 Pridelenie dodatočného grantového príspevku ERASMUS+ pre znevýhodnených študentov, Akademický rok 2023/2024
180040/580/2023
1 142,00 € Magdaléna Hudecová Ekonomická univerzita v Bratislave
11. December 2023
20-2023 Zmluva o dielo - zmena dojednaných podmienok
20-2023
1 800,00 € Magdaléna Pullmannová Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská
11. December 2023
Zmluva o dielo 21-2023
21-2023
14 400,00 € Magdaléna Pullmannová Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom podnájme nebytových priestorov
44/2023
0,00 € MAJA PRODUCTION s.r.o. 831 02 Bratislava Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
10. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2023/00108
296
24,00 € Marcela Krajčovičová Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/573/2023
2 546,00 € Margaréta Sokolová Ekonomická univerzita v Bratislave
10. December 2023
Darovacia zmluva č. 052-1-154-23
052-1-154-23
15,00 € Mária Valocsayová Zoologická záhrada Bratislava
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/581/2023
2 280,00 € Maroš Kardoš Ekonomická univerzita v Bratislave
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0208-Z
SPO-V02-0208-Z
15 946,21 € Martin Mátyus, Ing., Jana Mátyusová Slovenská agentúra životného prostredia
11. December 2023
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2023-50
20,00 € Martin Neumann Slovenská národná galéria
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2200-Z
SPO-V01-2200-Z
14 000,00 € Martin Vašina, Mgr., Jozefa Vašinová, Petronela Pospíšilová Slovenská agentúra životného prostredia
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/576/2023
3 470,00 € Matej Schramko Ekonomická univerzita v Bratislave
11. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2022-77/03/475
490 180,10 € Mattson, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby - pestovná a ostatná pestovná činnosť
124/2023/99/00
0,00 € Matúš Mitaľ Mestské lesy Košice a.s.
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023057
24 482,88 € Mäsovýroba s.r.o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
11. December 2023
Rámcová dohoda (Liečivá pre urogenitálny trakt a pohlavné hormóny, systémové hormonálne liečivá s výnimkou pohlavných hormónov, inzulínov a kortikosteroidov))
3764/195/2023
13 557,06 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
10. December 2023
ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE
13/2023
0,00 € MEDIATEL spol. s r.o. Zariadenie pre seniorov
11. December 2023
Servisná zmluva č. 1/2024
A 9/2024
1 656,00 € Mediox s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.