Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 327/SH2/56/2019
327/SH2/56/2019
0,00 € Zlatica Krocsányová Mestská časť Bratislava - Lamač
8. December 2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1073143
300,00 € Zimnýkoval Milan Rozhlas a televízia Slovenska
8. December 2022
Interaktívna výstava pri rieke /Technologické vybavenie/
č.2/2022
31 999,20 € Zengo kft. Obec Kravany nad Dunajom
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1077/2022/MPRVSR-340
11 492,72 € Zemiakársky a zeleninársky zväz Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00070 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00070
37 623,92 € ZEMEDAR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
11207/2022/5400/029
168 000,00 € Združenie založené na základe zmluvy o združení č. OZ/22/04/02 Výruby 22-TT, vedúci člen združenia: TEMPRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. December 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
11208/2022/5400/029
168 000,00 € Združenie založené na základe zmluvy o združení č. OZ/22/04/01 Výruby 22-ZV, vedúci člen združenia: TEMPRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Fin.príspevok 608,00€ na podporu krúžkovej činnosti na ZŠ
44/2022
608,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Za ka Základná škola s materskou školou
7. December 2022
Darovacia zmluva
DODZML/2022/42
2 320,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján Základná škola, Sekule 119
7. December 2022
Darovacia zmluva ZRPŠ - Drevený altánok
Darovacia zmluva ZRPŠ - Drevený altánok
3 999,60 € Združenie rodičov a priateľov ZŠ P.O.H.v Trstenej Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava TRSTENÁ
8. December 2022
Pokyn na zmenu č. 15 k ZM/2021/0051 - R3 Tvrdošín - Nižná
PZ/2021/0051/0015
12 134,36 € Združenie R3HTA ( vedúci člen: HOCHTIEF SK s.r.o./PORR s.r.o./HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2022
ZMLUVA č.30/OLH/22-28/25
005726/2022/LSR
16,00 € Združenie podielových vlastníkov pozemkov Choňkovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
7. December 2022
Zmluva o zneškodňovaní odpadov č.16
č.8
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Liešno
8. December 2022
"Dodatok č. 1 k Zmluve č. 54 - OVOSOD - 2022 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 54 - OVOSOD - 2022.pdf
4 000,00 € Združenie MUDr. Ivana Novotného Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. December 2022
ZMLUVA č. M198/RS/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M198/RS/2022
1 000,00 € Združenie Etno dom Ženský kútik, Hložany Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
8. December 2022
Pokyn na zmenu č. 120 k ZM/2013/0395 - Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová
PZ/2013/0395/0120
43 103,05 € Združenie Čebrat (VÁHOSTAV-SK a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. December 2022
Pokyn na zmenu č. 121 k ZM/2013/0395 - Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová
PZ/2013/0395/0121
2 042,02 € Združenie Čebrat (VÁHOSTAV-SK a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2022
Pokyn na zmenu č. 118 k ZM/2013/0395 - Diaľnica D1 Hubová- Ivachnová
PZ/2013/0395/0118
1 631 239,62 € Združenie Čebrat Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01041 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01041
11 256,88 € Zdeno Páterek Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva o nájme bytu
31102022/7
140,50 € Zdeno Grochál Obec Skalité