Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0216
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0216
0,00 € Štefan Rievaj Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. November 2022
kúpna zmluva
33/2022
300,00 € Štefan Kotlár Obec Hradište, Obecný úrad 278, 958 54 Hradište
1. December 2022
Príkazná zmluva
112/2022
150,00 € Radovan Repický Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
30. November 2022
Autorská zmluva o dielo
47/2022
300,00 € Norbert Maczkó Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
30. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
7400104305
0,00 € Michal Lužbeťák Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
30. November 2022
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
146/2022
100,00 € Jan Bernard Slovenský filmový ústav
30. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022509/2022
45,00 € Mgr. Alena Holka Chudžíková, MSc. ; Mgr. Elena Gallová Kriglerová Národné osvetové centrum
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu
221160351
0,00 € Lukáš Plachetka, Eva Horváthová Obec Mníšek nad Hnilcom
1. December 2022
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
2022/006902-119
0,00 € Vladimír Repiský, Blažena Repiská SR - Okresný úrad Banská Bystrica
1. December 2022
Kúpna zmluva
202-A.1-ŠV-46-KZ/2022
101,61 € Ema Lazorčáková Železnice Slovenskej republiky
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225331
ZUM20225331
150,00 € Mgr. art. Viktória Sedláková Knižnica pre mládež mesta Košice
30. November 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/777/2018/D
2022003207
0,00 € Arvay Ladislav Mesto Košice
30. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
SNM-MRK-INÉ-2022/3274
0,00 € PhDr. Ľuba Kráľová Ph.D. Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0261
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0261
0,00 € Štefan Kacian Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu
ZoNB č. 22/2022
0,00 € Švihoríková Eva Obec Veľké Zálužie
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89192
1 500,00 € Zuzana Luxová Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. November 2022
Nájom jednohrobu
A/234/2022
40,00 € Jozef Vaľko Obec Hranovnica
30. November 2022
Príkazná zmluva
16/2022
269,78 € Bc. Hedvika Vehovská Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.
30. November 2022
D o h o d a o urovnaní vyplývajúca z predchádzajúceho obhospodarovania lesných pozemkov
005593/2022/LSR
0,00 € Helena Piscová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
1. December 2022
Nájomná zmluva č. 00605/2022/ORR-46890
605/2022/ORR-46890 (1082/21/2022/104)
0,00 € Mária Durániková Košický samosprávny kraj