Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
23120602 - 2
40,00 € Šedivý Mesto Šaštín-Stráže
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu 290/002/2023
LL/49/2023
4 300,56 € Iveta Pechová, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
6. December 2023
Kúpna zmluva
349/2023
70,00 € Zuzana Ďuricová Mesto Nová Baňa
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela-prednáška
Zmluva z 15.03.2023
100,00 € Mgr. Edita Szcsuková Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111
NAJ_498/2023
15,00 € Nováková Ľubica Mesto Nováky, MsÚ
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
63/2023
4 000,00 € Zuzana Dulovičová Fond na podporu vzdelávania
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
58/2023
4 000,00 € Patrik Drusa Fond na podporu vzdelávania
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02316-Z
SPO-V03-02316-Z
19 000,00 € Vladimír Benč Slovenská agentúra životného prostredia
6. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
230-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Roman Banovčan, PhD.
6. December 2023
Zmluva o výpožičke 2023/23/VYP
2023/23/VYP
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské centrum dizajnu
6. December 2023
Kúpna zmluva
VYS_014/2023
1,90 € Paučová Vilma Mesto Hriňová
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26
NAJ_499/2023
50,00 € Krčmář Róbert Mesto Nováky, MsÚ
7. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1471-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Mária Brandoburová Železnice Slovenskej republiky
6. December 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-16-105/2023
16,84 € Bartolomej Pirigyi Ministerstvo obrany SR
6. December 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-42-011-2023_2023
1 150,00 € Zoltán Biró Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
23120602 - 3
20,00 € Šuňavcová Jozefína Mesto Šaštín-Stráže
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
82/2023
4 000,00 € Patrik Furár Fond na podporu vzdelávania
7. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409320324
0,00 € Základná škola Žitavská 1
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Húdek Martin, Húdeková Radka
6. December 2023
Kúpna zmluva
VYS_015/2023
1,65 € Krnáč Štefan Mesto Hriňová