Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní colných služieb
OsZ 8/2023
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s r.o. Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o dielo
AOS-II-1/2024
350,00 € Ing. Peter Palan Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 33/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 44/2024
3 707,00 € Holečková Roberta Viktória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve SOcÚ
019/2024
0,00 € Spoločný obecný úrad Obec Brestovany
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien.
6/2024
0,00 € Zdenka Beňová Západoslovenská distribučná
29. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-077/2024/Levoča/1786/VavGa
977,81 € Mária Kozlerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby Systém výberu cestovného podpísaný dňa 05.03.2021
4-2021
0,00 € Bee-Tech Sp. z o. o. Sp. komandytowa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
Z-3/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07219-Z
SPO-V04-07219-Z
19 000,00 € PhDr. Miroslava Mrázová Slovenská agentúra životného prostredia
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082319
1 200,00 € Kerata Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Darovacia zmluva - finančná hotovosť
24/2024
0,00 € Karol Dohnanský Centrum sociálnych služieb ANIMA
29. Február 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500094
10,00 € Pavol Šomšák K 13 - Košické kultúrne centrá
29. Február 2024
Dohoda o skončení nájmu mestského bytu
5/2024 - BF
0,00 € Ľudmila Hurťáková Mesto Tvrdošín
29. Február 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Júlia Lacová
2302202445
400,00 € Júlia Lacová Trhoviská Ružinov, s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 11/Ča/2024
Zmluva o nájme bytu č. 11/Ča/2024
0,00 € Anna Cebová Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04647-Z
SPO-V03-04647-Z
19 000,00 € Maroš Feranc Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci ZUŠ Gbely a Ticketportal
EXT_003/2024
0,00 € Gbely ZUŠ
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien.
7/2024
0,00 € Mgr. Roman Barta Západoslovenská distribučná
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05700-Z
SPO-V03-05700-Z
19 000,00 € Patrik Bednárik Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl
RÚŠ-BB-061/24
400,00 € Regionálny úrad školskej správy Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec