Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-273-2024_2024-ŠR
0,00 € Slavom Športové centrum polície
28. Máj 2024
Dodatok č 1 k DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-50-62/2024
80,44 € MUDr. Michal JACEČKO Ministerstvo obrany SR
28. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
397/2024/OMM
120,00 € Katarína Baštárová Mesto Vranov nad Topľou
29. Máj 2024
Zmluva o nájme
ZML_121/2024
195,00 € Herák Peter Mesto Myjava
29. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/1229
82,50 € Veronika Pichaničová Slovenské národné múzeum
29. Máj 2024
NHM č.18432/24
NHM/0550/2024
27,00 € Horváth Karol Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ÚVL-7-14/2024
28,56 € Ing. Radovan Petranin Ministerstvo obrany SR
28. Máj 2024
Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto
Z/077/2024
75,00 € Kňažníková Eva Obec Mojmírovce
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06502-Z
SPO-V04-06502-Z
19 000,00 € Agnesa Ďuríková Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí vecného daru
Zmluva o poskytnutí vecného daru 7/2024
706,20 € Monika Krajčovičová „LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová
29. Máj 2024
Dodatok č.1_2024 HMVZ k zmluve č.7_2014 HMVZ
38/2024
10,00 € Dušan Biela, Kyjevská 3494/12, 071 01 Michalovce Obec Zalužice, Zalužice 270, 07234 Zalužice
29. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
23/2024-FMU
300,00 € prof. Eva Blahová Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2024
Dodatok č.01863/2024-PKZO-B40262/23.01 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 03797/2023-PKZO-B40262/23.00, Ing. Jakub Šulavik, k. ú. Ivanka pri Dunaji
01863/2024-PKZO-B40262/23.01
679,00 € Ing. Jakub Šulavík a spol. Slovenský pozemkový fond
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
14-6599-2024
4 326,01 € Milan Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 21/2024
400,00 € Mgr. Eva Lucíková Komunitná nadácia mesta Humenné
28. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastnického práva k bytu
Zmluva o prevode vlastnického práva k bytu
1,00 € Janičová Jolana obec Bačkov 1
29. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.mb-4-103/2024 Ubyt.
4,00 € Slavomír ŠTOVKA Ministerstvo obrany SR
29. Máj 2024
Zmluva o nájme
ZML_120/2024
195,00 € Toráč Štefan Mesto Myjava
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 60/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 60/2024/KUL
150,00 € Mgr. Peter Zajac, Dis. art Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 69/2024// KUL
Príkazná zmluva č. 69/2024// KUL
500,00 € Mgr. Igor Košnár Mesto Rajecké Teplice