Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-341-01059
23-341-01059
6 055,00 € Jozef Fečo Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21. September 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a použití licencie
2023/97
300,00 € Ing. Igor Cvacho Púchovská kultúra, s. r. o.
21. September 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V KULTÚRNOM DOME V POPROČI
Z_053/2023
0,00 € Obec Poproč Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p.
22. September 2023
Dohoda o používaní motorového vozidla SZRB, a.s. na služobné účely č. 9 - 2023 a dohoda o hmotnej zodpovednosti
1656
0,00 € Ing. Ján Syč Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
21. September 2023
Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
74/2023
161,34 € Fortunová Želmíra, rod. Jambrichová, Veľké Stankovce 736, 913 11 Trenčianske Stankovce Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
21. September 2023
Zmluva o dielo č. 89/2023 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
89/2023
60,00 € Mgr. Júlia Madzíková Krajské múzeum v Prešove
21. September 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena č. KZ_018/2023
KZ_024/2023
0,00 € Matuškovič Peter Mesto Topolčany
22. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11053/1
213,00 € Horník Pavel, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. September 2023
dodatok č.2 k zmluve o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
541/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
22. September 2023
2023/53/INT
2023/53/INT
0,00 € Mária Ivanková Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
22. September 2023
Nájomná zmluva byt č. 4
2023/012
161,75 € Gheorghe Marius Neagoe Obec Krivosúd-Bodovka
21. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 86/2023/FN
251/2023/Fn
0,00 € Beáta Šutovská Fakultná nemocnica Nitra
21. September 2023
Dohoda o spoločnej zodpovednosti
1/2023/DoSZ
0,00 € Mária Hanáčková Národná zoologická záhrada Bojnice
21. September 2023
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 5/2022
19/2023
0,00 € Eva Benďáková Obec Bádice
21. September 2023
ZMLUVA
446/2023
0,00 € Emöke Vargová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu štúdium v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2023/2024, číslo zmluvy 35/SMS/KA131/2023-24
ZML-2023/1-1390:191006
0,00 € Kamila Košecká Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 00744/2023-PNZ -P40262/23.00 - Pavel Varjan
00744/2023-PNZ -P40262/23.00
0,00 € Pavel Varjan Slovenský pozemkový fond
21. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
89/2023
200,00 € Jozef Krasnický Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
22. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
092/2023/FUSAVvvi
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave – FMFI UK v Bratislave Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
II/19/1-1
0,00 € Mária Löbbová Obec Tvrdošovce