Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
15466/2023/OM/19
1 776,00 € Žaneta Čonková, Eduard Čonka Mesto Levoča
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 09/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 09/2023
0,00 € Štefan Cerovský Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Kúpna zmluva
23ZML0023
99,00 € Ivana Varcholová Creative Industry Košice, n. o.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
1095-A.2-SM-46-KZ/2022
13,15 € Katarína Tkáčová Železnice Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624126022012
1,95 € Illiťová Gabriela Hlavné mesto SR Bratislava
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 06/08/2011/2,
3146
2,00 € Ondrej Hajdú Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. R-7/4-2021
4133/2023
172,45 € Sajková Mária Mesto Želiezovce
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/081
100,00 € Andrej Kováč Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
131/2023
Doplnená
0,00 € Jana Žďárská Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
11/2023/ZZ
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Slovenská národná knižnica
23. Marec 2023
zmluva o prenajme
15/23
0,00 € Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Daniel Kozák
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. R-4/10-2021
4132/2023
182,96 € Šimková Ildikó Mesto Želiezovce
24. Marec 2023
Dodatok č. 10 ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o urovnaní pozemkov súvisiacich s výstavbou a užívaním pozemných komunikácií
30201/004/2013/Stankovany/1281_dodatok č.10
325,58 € Peter Straka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
016/2023
120,00 € Mgr.Emil Spišák, Art.D Pohronské osvetové stredisko
23. Marec 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
65.pspr-38-71/2023
9,30 € SARAKA Ministerstvo obrany SR
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nájomného bytu
NZ 4823
225,22 € Ingrid Kubaliaková, Július Kubaliak Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 01/2023/M
01/2023/M
700,00 € Miriam CRESCINI Nadácia PSK pre podporu rodiny
23. Marec 2023
Nájom za hrobové miesto
12/2023
100,80 € Szmrekáč Štefan Technické služby mesta Rimavská Sobota
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 13/2023
13/2023
300,00 € Jarmila FEKETOVÁ Nadácia PSK pre podporu rodiny
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. R-5/4-2022
4131/2023
172,45 € Szabóová Kornélia Mesto Želiezovce