Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Licenčná zmluva - Prolex
5/2024
250,00 € eSYST s.r.o. Obec Kálnica
28. Február 2024
Zmluva o podnájme bytu č. 2_2024
11-424/24
0,00 € Maryna Petrenko Národné divadlo Košice
28. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-175/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
1 985,49 € Jaroslav Bellan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Február 2024
Mestská časť Bratislava-Petržalka_ Nájomná zmluva č. 09 - 012 - 2024
40/2024
1,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.
28. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082107
630,00 € Mozola Peter Rozhlas a televízia Slovenska
28. Február 2024
Nájomná zmluva /opakovaná/
8-002/2024-11-1-02
0,00 € Lucia Ballová Obec Čechynce
28. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-19-31/2024-OPLaVD
44,50 € Mgr. Ladislav ANDRAŠČÍK Ministerstvo obrany SR
28. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-32/2024
0,00 € Ing. Jozef Perďoch, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytového priestoru
MsÚ 075/2024
0,00 € Peter Lukáč, Vyšné Hágy 23027, 059 84 Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
28. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082112
315,00 € Buc Ján Rozhlas a televízia Slovenska
28. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
9/2024-ZHM
0,00 € Vladimír Vaško Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
28. Február 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-271/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
390,03 € Patrícia Rybníčková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
2.bVzS-82-21/2024
10,15 € Lukáš JAROŠ Ministerstvo obrany SR
28. Február 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € SOŠ pedagogická sv. M. Goretti ZŠ Dolná Tižina
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2024
Zmluva č. 13/2024/ZslMuTT
92,30 € Gajdošová Petra Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04978-Z
SPO-V03-04978-Z
19 000,00 € Dionýz Kováč Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
Kúpna zmluva
20/2024-Z
2 046,25 € Ing. Iveta Vrabcová Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
28. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-321/2021/Višňové/188/SI_dodatok č.1
677,19 € Juraj Šimko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 5/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 43/2024
2 646,00 € Drdáková Paula Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082111
315,00 € Pastirčák Daniel Rozhlas a televízia Slovenska