Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Príkazná zmluva
16/2022
269,78 € Bc. Hedvika Vehovská Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.
30. November 2022
D o h o d a o urovnaní vyplývajúca z predchádzajúceho obhospodarovania lesných pozemkov
005593/2022/LSR
0,00 € Helena Piscová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
1. December 2022
Nájomná zmluva č. 00605/2022/ORR-46890
605/2022/ORR-46890 (1082/21/2022/104)
0,00 € Mária Durániková Košický samosprávny kraj
1. December 2022
Príkazná zmluva
28/2022
100,00 € Mgr. Viera Zálepová Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
1. December 2022
Zmluva 60/2022 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
67/2022
100,00 € Max Timothy Martin Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice
1. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta E-0021
173
17,00 € Ritnošíková Zdenka Vysoká nad Kysucou
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0262
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0262
0,00 € Anna Kacianová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89332
1 500,00 € František Koščák Slovenská inovačná a energetická agentúra
1. December 2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI zo dňa 19.8.2022
ZG_8/2022/1
0,00 € Národné osvetové centrum Turčianske kultúrne stredisko v Martine
30. November 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení dodatku č. 1 uzavretého dňa 30.12.2020
Z2200248
0,00 € ANASOFT APR spol. s r.o. Slovenská konsolidačná, a.s.
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 75/2022
0,00 € Ing. Jozef Ligač, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
30. November 2022
Kúpna zmluva
INT_178/2022
1 752,60 € Dobrota Pavel Obec Valaská
1. December 2022
Kúpna zmluva
EXT_066/2022
315,00 € Kucharová Ildikó Obec Iža
1. December 2022
Príkazná zmluva
100/2022
60,00 € Mgr. Simona Verčimáková Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
1. December 2022
Darovacia zmluva
20/2022/DAR
0,00 € PhDr. Nora Baráthová Slovenská národná knižnica
1. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta B-0078
174
17,00 € Danielová Eva Vysoká nad Kysucou
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0288
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0288
0,00 € Anna Peničková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
1. December 2022
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
11.bVzSNR-35-300/2022
14,60 € Jozef MIK Ministerstvo obrany SR
30. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie zo dňa 06.09.2022
714/2022/P
0,00 € Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD. Mesto Vranov nad Topľou
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
INT_177/2022
0,00 € Križianová Silvia Obec Valaská