Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Z M L U V A č. 67/S/2024 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
67/S/2024
800,00 € Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Regionálny úrad školskej správy, Košice
21. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
83/2024
0,00 € Bc. Diana Vavreková Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 04894/2020-PNZ -P40570/20.00 - Martin Líška
04894/2020-PNZ -P40570/20.00
0,00 € Martin Líška Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ing. Pavlovi Kuchárovi z Kežmarku
Z 54/2024
0,00 € Ing. Pavol Kuchár Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2123190
181,20 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
KONTAKT 2024
Zmluva č. 85/2024/GOSGa
200,00 € Zahradník Miroslav, Mgr. PhD. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
21. Jún 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
25/2024
0,00 € Adam Moravčík Obec Dolné Srnie
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09361-Z
SPO-V04-09361-Z
19 000,00 € Alžbeta Harabová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
Dohoda o prepožičaní hrobového miesta
13/2004/2024
66,00 € Milan Šutý Obec Kysucký Lieskovec
21. Jún 2024
Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Mgr. Mariane Regešovej
Z 55/2024
0,00 € Mgr. Mariana Regešová Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 201/2024
ZoNB 201/2024
135,68 € Peter Jankovič PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2123170
62,40 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
KONTAKT 2024
Zmluva č. 84/2024/GOSGa
150,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05326-Z
SPO-V04-05326-Z
19 000,00 € Martin Šebeš Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
Darovacia zmluva
2024/057
120,00 € Krídlová Anna Obec Brodské
21. Jún 2024
zmluva o pôžičke
130/2024
20 000,00 € Daniel Štubňa Obec Uhliská, Uhliská 104, 935 05 Pukanec
21. Jún 2024
Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Mgr. Jurajovi Kredátusovi, PhD. z Prešova
Z 58/2024
0,00 € Mgr. Juraj Kredátus, PhD. Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 198/2024
ZoNB 198/2024
297,62 € Tatiana Kvočáková, Peter Kvočák PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2123146
207,60 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
KONTAKT 2024
Zmluva č. 89/2024/GOSGa
300,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1