Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Z36/2024
0,00 € Bartová Miroslava Obec Čab, Čab 1, 951 24
20. Jún 2024
Dodatok č.1
1/4/2022-N
0,00 € Čemes Štefan Obec Rumanová, Rumanová č,1, 95137
20. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
83/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Rovinka
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
INT_116/2024
1 500,00 € Civopulos Andonis Mesto Turčianske Teplice
21. Jún 2024
Prameň č. 1 , Ivanšie - Poruba
kúpna zmluva č. 0356/2024
32,37 € Želmíra Kozáková Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o dielo - Dni Petržalky 2024 Maľovanie na tvár
488/2024
40,00 € Krpelánová Martina Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta.
4/24
46,70 € Etela Szabóová Obec Chorváty
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 14_2024
98/2024
500,00 € Denisa Rybárová, PhDr. Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce
101/2024
500,00 € Základná organizácia Slovenský zväz chovateľov, Janka Kráľa 653/12, 956 18 Bošany Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
20. Jún 2024
Kúpna zmluva
9/2024
204,00 € Ing.Štefan Mego , Okružná 221/11 , 018 51 Nová Dubnica OBEC KOPLOTOVCE, Koplotovce č.28
21. Jún 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Z37/2024
0,00 € Šunderlíková Mária Obec Čab, Čab 1, 951 24
20. Jún 2024
Agreement on supporting EASP 2024 Summer School Meeting in Košice
2024/SVU_Agr/030
35 000,00 € The European Association of Social Psychology (EASP) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
INT_117/2024
300,00 € Lettrich Rastislav Mesto Turčianske Teplice
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
38/2024
0,00 € Eva Duncová Obec Staré
21. Jún 2024
Príkazná zmluva
ZML 00441/2024 RE
600,00 € Mgr. Dušan Bajan Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/2024
C2024002
0,00 € Remenec Juraj Obec Kunerad
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
10/2024
0,00 € Tomáš Beňo Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1302/I/LF/ODDVVC
70,00 € doc. RNDr. Soňa Čierniková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Dodatok č.1
1/1/2023-N
0,00 € Majzlová Andrea Obec Rumanová, Rumanová č,1, 95137
20. Jún 2024
Kúpna zmluva
399/2024
350,00 € Agata Hlinicová MESTO DETVA