Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2024
Zmluva č. 03/2024-N
03/2024-N
1 148,56 € Advokátska kancelária Mgr. Gabriela Nováková s.r.o. Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
25. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluva č.9/2022
03/BAB/2024
0,00 € Mgr. Simona Hozáková - Regeneračné centrum Obec Báb
25. Február 2024
Zmluva č. 04/2024-N
04/2024-N
1 148,56 € JUDr. Ján ČUPKA Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
25. Február 2024
Zmluva o dielo
1/2024
15 840,00 € Ing. arch. Patrik Kasperkevič Obec Starina
25. Február 2024
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
tz2024-02-19mm1
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Plechotice
25. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
OcÚ-ZAB/2024/00053 - 0010
0,00 € EPIC Solutions s.r.o. Obec Žabokreky nad Nitrou
25. Február 2024
Zmluva o dotáciach
OcÚ-ZAB/2024/0053-009
0,00 € Klub leteckých modelárov Žabokreky nad Nitrou Obec Žabokreky nad Nitrou
24. Február 2024
Zmluva o dielo č. 008/2024
202408
107 459,95 € FINANCE - Stav s.r.o. Obec Zuberec
24. Február 2024
Nákup betónových zmestí
00232023
0,00 € SLOVITRANS s.r.o. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
24. Február 2024
Nákup materiálu: štrk, piesok, kameň
0282024
0,00 € SLOVITRANS s.r.o. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
25. Február 2024
Zmluva o dielo
LIP-2024/001-ZSsMS/006
20 000,10 € Balkar, s.r.o Základná škola s materskou školou, Lipovce 125
25. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2023
767
99 734,46 € VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045, 062 01 Vysoké Tatry Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1
25. Február 2024
Zmluva o dielo
766
21,30 € VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045, 062 01 Vysoké Tatry PROelektrik s.r.o. Tvarožnianska 1349/10, 060 01 Kežmarok
25. Február 2024
Zmluva č. 02/2024-N
02/2024-N
2 154,85 € Advokátska kancelária Mgr. Dana Žlnková Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
24. Február 2024
Zmluva č. 2/2024
2/2024
0,00 € Klub slovenských turistov Javorina Rudlov Obec Rudlov
25. Február 2024
Dodatok č. 3 - predĺženie doby nájmu
2726/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Peter Gužík
25. Február 2024
Delimitačný protokol - k.ú. Mníchova Lehota, odvodňovacie kanály k stavbe
79/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hydromeliorácie, š.p.
25. Február 2024
Delimitačný protokol - k.ú. Nižná Boca, bezodplatný prevod pozemku, ktorý predstavuje TTP
65/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenský pozemkový fond
25. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
JSS-001679.00
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Babín 37
24. Február 2024
Zmluva o dielo
114/2024
241 056,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Mesto Rožňava