Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
príkazná zmluva
06/2023
600,00 € Lengyel Attila Obec Malý Horeš
8. Jún 2023
Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
INE_014/2023
0,00 € SLOVES pri Meste Hurbanovo Mesto Hurbanovo
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia Istropolitana Projekt 2023
139/DF/2023
1 000,00 € Slovenský filmový ústav Vysoká škola múzických umení
8. Jún 2023
Darovacia zmluva
DZ -2023 - MB
0,00 € Martina Blizcová Ubľa
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie, Daniel Balaščák - tenis., činnosť
z_sk_2023_3880
1 000,00 € Balaščák Daniel Mesto Bardejov
8. Jún 2023
Zmluva o zabezbečení umeleckého vystúpenia
27/5/2023
5 000,00 € Agentura September-Ján Žiak Dom Kultury v Čadci
8. Jún 2023
zmluva o dielo
07/2023
800,00 € Vikidál Gyula Obec Malý Horeš
8. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
89/DU/2023
0,00 € BLACK DIAMOND SLOVAKIA DUMAT - mestská príspevková organizácia
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
182/2023
0,00 € Dedinská folklórna skupina Parchovianka o.z. Národné osvetové centrum
8. Jún 2023
Dohoda č. 14/PIÚ/2023/D o poskytovaní služieb
14/PIÚ/20023/D
0,00 € GR-DENT s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
8. Jún 2023
Zmluva o dočasnom nájme pozemku č. 21/2023/SMaS
3386
80,50 € MPM SV s. r. o. Mesto Snina, Mestský úrad Snina
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/2023
700,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Blatné Revištia
8. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo
GEN_267/2023
60 000,00 € KS builder company s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
130/2023
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Základná škola, Bystrická cesta 14
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Spojená škola, Spišský Štiavnik
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
49/2023
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra
8. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504212000/0099 uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena zo spoločnosti HRASA s.r.o. na spoločnosť PRIEVOZSKÁ 16, s.r.o.
286504212000/0099_2
0,00 € Prievozská 16, s. r .o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena/Future Easement Agreement
6100012023
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Volvo Car Slovakia s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva č. 513/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
513/2023/ODDDO
500,00 € Rodičovské centrum MRAVENISKO Banskobystrický samosprávny kraj
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-172-04309
23-172-04309
40 000,00 € Blind Octopus Studios s. r. o. Fond na podporu umenia