Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 02/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 02/2022
0,00 € Prevemed s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 01/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 01/2022
0,00 € Ambulancia SOVIČKA, s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
8. Jún 2023
Galavečer Fly4fit
267/2023
550,00 € Športový klub fly4fit, o.z. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
8. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
2409023717
44,74 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Radoma
9. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
385/2023
30,72 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
385/2023
30,72 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
8. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy - Havarijné poistenie
2409029384
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Rosina
9. Jún 2023
Rozsah poistenia: náklady na záchrannú činnosť pri aktivitách: Pešia turistika-vychádzková a horská.
Poistenie záchrany
10,80 € Generali Poisťovňa ZŠ Lietavská Lúčka
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 zo dňa 04.04.2023 k Poistnej zmluve č.: 2407641386
ZM28/2023
0,00 € Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. Jún 2023
Poistenie motorového vozidla
1PZP
112,31 € Generali Poisťovňa, Lamačská 3/A 841 04 Bratislava Obec Ľutina, Obec Ľutina, Obecný úrad Ľutina 96 082 57 Ľutina
8. Jún 2023
Poistná zmluva skupinového úrazové poistenia 2409034308
2409034308
54,53 € Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Veľké Ozorovce
8. Jún 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Profi Extra - Návrh poistnej zmluvy číslo - 2409025758 GENERALI
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Profi Extra - Návrh poistnej zmluvy číslo - 2409025758 GENERALI
519,84 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Žilinská univerzita v Žiline
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpeni
76/2023
1 300,00 € Basawell, o. z. Obec Štrba
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
7/2023
70,00 € IKS - service s.r.o. Obec Vojany
8. Jún 2023
Zmluva o dielo
2023012
0,00 € statiCK, s.r.o,Jilemnickeho 8, 036 01 Martin Obec Necpaly, č. 168, 038 12 Necpaly
8. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č. 13/S/2023 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených c Čl. I.
17/23
669,98 € Ing. Peter Kutrucz, Ing. Peter Kutrucz,
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení letnej údržby
15/2023
0,00 € Lugebro, s.r.o, Pastuchov 123, 920 63 Pastuchov Obec Pastuchov, č. 247, 92063 Pastuchov
8. Jún 2023
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve
Z2023023
0,00 € Obecné služby Kunerad, s.r.o. Obec Kunerad
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 001/2023
001/2023
4 830,00 € OZ Kráčaj za šťastím Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
8. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235244_Z
4 878,00 € LIsyst s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj