Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000315
232,10 € Marianum Roman Géci
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001305
185,68 € Marianum Mariana Konečná
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001340
232,10 € Marianum Petra Grohoľ Körnerová
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2100000043
187,90 € Marianum Ing. Peter Distler
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001342
139,26 € Marianum Ing. Miriam Halamová
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000611
169,11 € Marianum Ing. Eva Ťažká
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001341
232,10 € Marianum Milan Rašla
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001339
232,10 € Marianum Ing. Juraj Schwarz
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000929
154,80 € Marianum Mgr. Mária Žiaková
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001338
23,21 € Marianum Ing.arch. Vojtech Hrdina, PhD.
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 62/2023/R
P/62/2023
0,00 € FRAMA S.R.L Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78606-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Garai
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78629-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zuzana Gazdíková
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78617-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Miroslava Suchánková
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78615-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kristína Srnková
18. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru na Poliklinike, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025, Rozpis nájomného a služieb
175/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Máj 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta v areáli Polikliniky, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
178/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou MUDr. Zuzana Krajňáková
18. Máj 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta v areáli Polikliniky, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
177/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou MUDr. Zuzana Krajňáková
18. Máj 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta v areáli Polikliniky, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
176/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou PHYSIOMED s.r.o.
18. Máj 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta v areáli Polikliniky, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
179/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou SOGY, s.r.o.