Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/01/54E/2139
0,00 € Milan Cibulka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
September
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/14/54E/192 zo dňa 28.01.2021
21/14/54E/192 ukončenie dohody
0,00 € Marek Karvai Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/25/54E/1775 zo dňa 18.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/25/54E/1775 zo dňa 18.03.2021
0,00 € Matúš Ďuriak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/27/54E/1332
0,00 € Branislav Sajvald ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody
Dohoda o ukončení dohody č. 21/44/54E/323
0,00 € Zuzana Sekveldiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/34/054/369
10 719,30 € OP Varadka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28.
September
2021
Kúpna zmluva, MTF STU č. 145/2021
0600/0116/21
37 457,86 € Pro-Fitness Group s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/30/054/314
12 634,20 € MODRÁ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/07/54E/1045
0,00 € Michaela Dobšová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
28.
September
2021
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
21/05/059/55
20 214,72 € TPGA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
28.
September
2021
Zmluva o dielo
AOMVAS-1-95/2021
1 200,00 € REMI-EKO s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/01/54E/2155
0,00 € Oliver Vician Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/2108 zo dňa 16. 12. 2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/2108
0,00 € Ing. Jakub Vaňo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/25/54E/820 zo dňa 07.05.2020
20/25/54E /820
0,00 € Lukáš Škulec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
September
2021
Zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS-125/32-2021
8 500,00 € P.S. MONTER s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118996_Z
17 899,00 € IndustryVision s. r. o. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/46/054/334
20 214,72 € ISSA PP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody
Dohoda o ukončení dohody č. 20/44/54E/2416
0,00 € Ivana Klembarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
September
2021
Zmluva o nájme časti nebytových priestorov pre prevádzkovanie automatických práčiek
167-2021
0,00 € Lemon Laundry s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
28.
September
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 25/2021/OE
25/2021/OE
1 410,00 € Margaréta Menyházová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany