Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Poistenie majetku as zodpovednosti za škodu - Dodatok č. 4
2405328651
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
7. Október 2022
Poistná zmluva
2022/29
712,32 € Generali Poisťovňa Obec Kolinovce
7. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
DZ/17/2022
995,00 € Umenie v nás, oz. Obec Podolie
7. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone
DZ/17/2022
995,00 € Umenie v nás, oz. Obec Podolie
7. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/25/53G/93
69 600,40 € FINXZA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030334
41,83 € Prolart, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Október 2022
Dodatok č. k Zmluve o dielo
6/2022/1
0,00 € Martin Ostáš Domov sociálnych služieb "HRABINY"
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZoPS č. 21/2022
98,20 € Ján Budai Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457, DIČ: 2021243191
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZoPS č. 21/2022
98,20 € Ján Budai Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457, DIČ: 2021243191
7. Október 2022
Nájomná zmluva kú Soblahov, LV č.1 , stavba súp.č. 184
07102022
336,00 € Bellus Labor, o.z r.s.p. Obec Soblahov
7. Október 2022
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/099-06/2020 K NR SR
21 573,00 € Ing. Lucia Moravčíková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
6. Október 2022
Zmluva o odbere stravy č.29/2022
292022
0,00 € Základná škola s MŠ, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Centrum pre deti a rodiny Sabinov
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2022/2023 č. 1/2022
1/2022
3,71 € MOBILNESLUZBY Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 43/2022/E
P44/2022
0,00 € Bizlink Industry Slovakia, spol. s r.o., organizačná zložka Stará Turá Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
7. Október 2022
Poistná zmluva - všeobecná zodpovednosť /23.9.2022-23.9.2023/
07/2022
891,00 € 53812948 UNIQA poisťovňa a.s Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy
7. Október 2022
Poistenie detí MŠ
08/2022
74,13 € 53812948 UNIQA poisťovňa a.s Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy
7. Október 2022
Poistenie detí ZŠ
09/2022
487,47 € 53812948 UNIQA poisťovňa a.s Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy
7. Október 2022
Poistenie budovy SNP 56
010/2022
144,20 € 53812948 UNIQA poisťovňa a.s Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy
7. Október 2022
Poistenie budovy SNP 47
011/2022
786,37 € 53812948 UNIQA poisťovňa a.s Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy
7. Október 2022
Poistná zmluva
116/2022
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. EKO - podnik verejnoprospešných služieb