Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409315534
0,00 € Generali poisťovňa Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske
4. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č.2409305516
93/2023
1 700,76 € Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Obec Vinné
4. December 2023
Poistná zmluva
623/2023
233,52 € Generali Poisťovňa, Bratislava Obec Vyškovce nad Ipľom
4. December 2023
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
6z-2023-ŠI
98,88 € Generali Poisťovňa Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
4. December 2023
Poistná zmluva
2409307606
294,96 € Generali Poisťovňa Obec Tvrdošovce
4. December 2023
Dodatok č. 5 zo dňa 30.11.2023 k Poistnej zmluve č. 2405185248
61/2023
547,21 € Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
109/2023
60,00 € Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Obec Brusno
4. December 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu
0402023
0,00 € Organizátor IDS BBSK, a. s. Litterra, n. o.
4. December 2023
Vykonávanie činností pri riadnom zabezpečovaní a realizácii ekologického vratného systému pohárov na nápoje
3362/2023
3 876,48 € J&P Gastro, s.r.o. Mesto Nitra
5. December 2023
krabičky "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok"
Darovacia zmluva
4 800,00 € Koľko Lásky o.z. „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
155/2023-4
280,00 € Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Mesto Vrútky
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní adítorských služieb
2023/1667
1 632,00 € EKO-AUDIT, s. r. o. Obec Liptovská Štiavnica
4. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/113-01/2023 K NR SR
51 566,00 € Find your Finance s. r. o., Nikola Lendacká - konateľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. December 2023
DOHODA uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
441/2023
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb Mesto Dobšiná
4. December 2023
Zmluva o združení finančných prostriedkov
30112023
3 000,00 € Aben Agro Burda s.r.o. Obec Kamenica nad Hronom
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/14-1
0,00 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
5. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o VB - realizácia kanal., vodovod. a plyn. prípojky k stavbe "Domov seniorov Belanská, Belanská ulica, Košice", k. ú. Huštáky
2023003060
183,00 € 44 APARTMENS a.s. Mesto Košice
4. December 2023
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20231130
0,00 € Obecné služby Kunerad, s.r.o. Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
4. December 2023
POISTNÁ ZMLUVA č. 5902417020
42/2023
126,27 € UNIQA pojišťovna, a.s. Centrum pre deti a rodiny Skalica
4. December 2023
Zánik poistnej zmluvy č. 8100083098
23120402 - 6
0,00 € UNIQA pojišťovňa, a.s. Mesto Šaštín-Stráže