Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
47_KZ_2023
0,00 € Klemanová Erika Obec Jelšovce, 951 43 Jelšovce č. 37
9. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
206200954
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek
9. Jún 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A14770-1 o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2018A14770-1
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná priemyselná škola technická
9. Jún 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 2023268
ZM 21/2023
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Obec Kendice
9. Jún 2023
Zmluva č.413 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
74/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Slavomír Ďurčenka
9. Jún 2023
„Škola v prírode pre žiakov základnej školy“
Zmluva o obstaraní zájazdu č.5/2023
0,00 € FANY STORE s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
9. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/21/19B/10-2
0,00 € KASprof-SECURITY agency s.r.o, r.s.p Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
9. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 59/ON-2023
CPPO_ZM_59-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Andrej Lipčák
9. Jún 2023
Dodatok č. 4 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/3
2019/3
0,00 € Urológia Námestovo, s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
9. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemkov v areáli ZOO a zastavaných pozemkov v katastrálnom území Kavečany č. 2018000486 zo dňa 29.3.2018
2018000486
0,00 € Urbariát Kavečany, p.s. Zoologická záhrada Košice
9. Jún 2023
Zmluva č.471 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
73/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľudmila Dvorská
9. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. SK029/2009
23/2023
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
9. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva - Dni mesta
VP/23/00224/010
0,00 € SOZA PX CENTRUM
9. Jún 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (ďalej len ,,Zmluva o SOÚ_CLOUD", k servisnej zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpory IS MAGMA HCM č. SW/OD/2010/142
KK-2023/016-SOŠG/011a
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Stredná odborná škola Kežmarok
9. Jún 2023
Zmluva o praktickej výučbe
ZML-2023/1-934:191006
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Jún 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-P01-SC111-2017-33/61/345
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Obec Liptovská Lúžna
9. Jún 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (ďalej len ,,Zmluva o SOÚ_CLOUD", k servisnej zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpory č. SPIN 283 - 2007/URAD.
KK-2023/016-SOŠG/011b
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Stredná odborná škola Kežmarok
9. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
26/2023
0,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. advokátska kancelária, Hlavná 25, 040 01 Košice Obec Visolaje, Visolaje 40 , 018 61 Beluša
9. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu.
Z219/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Martina Bravčeková
9. Jún 2023
Zmluva o cestovných náhradách
23-06-14
0,00 € Marcel Páleš Dom kultúry v Námestove