Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
ŽP 4537/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Bardejov
19. Apríl 2024
Manažérska zmluva
Manažérska zmluva 2024-2028
0,00 € Ing. Roman Jurčák Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
83/2024
0,00 € Joint Stock Company Olainfarm Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí garntu
-CRZ-
0,00 € Tatry mountain resort a.s. Stredná odborná škola hotelová
19. Apríl 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta na Poliklinike, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
102/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou MONESA s.r.o.
19. Apríl 2024
zmluva o pripojení odber. el. zariadenia do distribučnej sústavy č. 620/32234/2024
37/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2424/2024/LSR
0,00 € HELENA HAKOŠOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
19. Apríl 2024
DODATOK č. 2023/5 k Zmluve o výpožičke č. 5/2018 zo dňa účinnosti 19.7.2018
5/2018
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Banská Bystrica Slovenská republika - Plemenárska inšpekcia Nitra
19. Apríl 2024
Zmluva o výkone správy dočasne zvereného majetku
16/2024
0,00 € Mesto Poprad Správa mestských komunikácií Poprad
19. Apríl 2024
chránené priestory
17/1/2024
0,00 € SPIN - SK s.r.o ZŠ SSV BB
19. Apríl 2024
Dohoda o skončení Komisionárskej zmluvy číslo 29
DoSKM 29
0,00 € Ing. Erika Kundríková PREŠOV REAL, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci na výstavbe vyhliadkovej veže
10/2024
0,00 € PATRIA Smilno o. z. Obec Smilno
19. Apríl 2024
o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku žiakov
Zmluva č. 58-2023-2024/PV
0,00 € ENGIE Services, a. s. Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
19. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o nájme bytu
7107220203
0,00 € Peter Kosír Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Z10/2024
0,00 € Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
19. Apríl 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta na Poliklinike, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
100/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou MediCardio s.r.o.
19. Apríl 2024
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany, č. 104/2024
PROTOKOL_104_2024
0,00 € Služby mesta Piešťany Mesto Piešťany
19. Apríl 2024
nájom nehnuteěných vecí / voěby, PC, tlačiareň/
18/1/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica ZŠ SSV BB
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke nebytového priestoru na ul. Hlavná 5 v Trnave súp. č. 3 o výmere 49,91 m2 od 3.4.2024 do 31.12.2024.
102/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
19. Apríl 2024
Dohoda o skončení Komisionárskej zmluvy číslo 31
DoSKM 31
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove PREŠOV REAL, s.r.o.