Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Kúpna zmluva č. KVA-/436/2022-271/2023 – Obec Kvakovce – Martina Dukrajová
KVA-/436/2022-271/2023
0,00 € Martina Dukrajová Obec Kvakovce
1. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
123/2023
0,00 € Obec Horovce Ing. Marek Siekel
1. Február 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov
912016
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Obec Čereňany
1. Február 2023
MANDÁTNA ZMLUVA č. 1/2023 o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
27/2023
0,00 € Ing. Martin HUDEC, ARCHIGRAPH studio Mesto Revúca
1. Február 2023
Dohoda o platbách platná od 1.1.2023 do 31.3.2023 - prenájom v Inkubátorovom dome
27/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou TKTD s.r.o.
1. Február 2023
Zmluva o nájme č. 09/522311/2023/NC - hrobové miesto
114/2023
0,00 € Mesto Martin Ladislav Augustín
2. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
A 14/2023
0,00 € ZSE Energia,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
1. Február 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na hrobové miesto
73/2023
0,00 € Mesto Šaľa Alžbeta Mrlláková
1. Február 2023
dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravy pre dôchodcov
2/23
0,00 € Kamenta, s.r.o., Bošany Obec Práznovce, M. Nešpora 146/4
1. Február 2023
Zmluva o používaní Služby ELWIS
2022
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Hubina
1. Február 2023
Neuvedené
439/2022
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Východoslovenská distribučná, a.s.
1. Február 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_3_2023_204
0,00 € MUDr. Rudolf Zajac Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
1. Február 2023
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
PREV_030/2023
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Fiľakovo
1. Február 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 856
Zmluva o výpožičke kompostéra 856
0,00 € Obec Važec Dušan P.
1. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
885/2014
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jozef Krkoš
1. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
012023
0,00 € Mesto Tisovec SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
1. Február 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
161/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Erika Piknová
1. Február 2023
Zmluva o umelecké dielo
42023
0,00 € Orchester Cigánsky Diabli Dom kultúry
1. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-520/2023
0,00 € Mgr. Lukčová Jana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1. Február 2023
Zabezpečenie realizácie aktivačnej čnnosti
22/43/012/47
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Silická Brezová