Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Dohoda 23 12 054 51 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie
23-011
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
27. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0312/21/08744
20230363
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Michalovce
27. Marec 2023
Dohoda o ukončení poistnej zmluvy č. 25-4783
24/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Veľká Čausa, č. 83, 971 01 Veľká Čausa
27. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10NSP1000122 Dodatok č. 1
0,00 € NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KSTA001722 Dodatok č. 1
0,00 € SENIOR - GERIATRICKÉ CENTRUM N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33VLZL001111 Dodatok č. 26
0,00 € MUDR. MILAN BENKO, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
12/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica
27. Marec 2023
Zmluva o podnájme trhového miesta
54/2023
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. Lengyel Jozef
27. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202322
0,00 € Oksana Matsak Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
25/2023/311
0,00 € Danišová Anna Stredná odborná škola pedagogická
27. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o autorizovanom predaji
24
0,00 € Mincovňa Kremnica, š.p. Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
27. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
2710/VSD/2022
0,00 € Obec Trnava pri Laborci Východoslovenská distribučná, a.s.
27. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62KSTA000111 Dodatok č. 70
0,00 € UNILABS SLOVENSKO, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61ADOS000222 Dodatok č. 1
0,00 € ADOS CENTRUM POMOCI, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33VLZL001011 Dodatok č. 25
0,00 € KK MED, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2022
Zmluva č. 14/2023/OASe
0,00 € ŠK ICE PLAYER´S SEREĎ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
27. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99895/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vyšná Boca
27. Marec 2023
Dohoda o splácaní dlhu v splátkach
D011/2023
0,00 € FITLANDIA, s.r.o. Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o.
27. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99917/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Žibritov
27. Marec 2023
Zmluva o dodávke elektriny / zmluva o rozpočítavaní a vysporiadaní nákl. - dodatok č. 000004
32RE/03/12/4
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.