Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva o grantovom učte
142/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Krásnovce
17. Jún 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov
262/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
17. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12068808/8
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
18. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní
CPBA-MP-2024/001117-003
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Martin Kuvik
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v roku 2024
2024/5
0,00 € PE-ES, n.o. Obec Ruskovce
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2013523
2013523
0,00 € Dom seniorov Saint Michal, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku obce Dedinka do správy Základnej školy s materskou školou Dedinka č. 142
04/2024
0,00 € Obec Dedinka, zastúpená starostkou obce Ing. Evou Polákovou Základná škola s materskou školou, Dedinka 142
17. Jún 2024
Zmluva o bežnom účte
20240674
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Michalovce
17. Jún 2024
Dohoda o spolupráci
121/200/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12068807/7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
18. Jún 2024
Zmluva o grantovom účte
2024/93
0,00 € Prima banka Slovensko a.s Obec Vojkovce
18. Jún 2024
Dodatok k zmluve
0159-PRB/2021/D3
0,00 € Obec Kamenná Poruba Ministerstvo dopravy SR
18. Jún 2024
miniTrnava 2024 - sponzorská zmluva
411/2024
0,00 € Hojdačka Mesto Trnava
18. Jún 2024
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
ZM/2024/0294
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. František Dorocák
17. Jún 2024
Zmluva č. 48/2024/ŠVPÚ/DK o poskytnutí služby
48/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne Centrum biovied SAV, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
17. Jún 2024
POZ - dodatok
002/2024-2/1-0080376701
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
18. Jún 2024
Poskytovanie kontrolných skúšok na stavbách realizovaných SÚC PSK
036-1000/030ZNH/2024
0,00 € TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. skrátený názov TPA s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Jún 2024
Cooperation Agreement
NI/1-273/2024/SPU
0,00 € "New Higher Education Institute - NEWUNI" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18. Jún 2024
Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie - prevádzka webstránky
034/CSSHOR/2024/Z08
0,00 € HULMAN design studio s. r. o. Centrum sociálnych služieb Horelica
17. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106863/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Popudinské Močidľany