Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
INE_044/2024
0,00 € APS, spol. s r.o. Ing.Anton Púchovský Mesto Bojnice
20. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov MsKS Senica
132/2024
0,00 € Corneille s.r.o. zastúpené: David Žembera (manager) Mestské kultúrne stredisko Senica
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva - Petropavlovská slávnosť
VP/24/00224/010
0,00 € SOZA PX CENTRUM
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1127/BJ10/2024
0,00 € Notus, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Jún 2024
DoPPaP z NZ č. 14299 /13 HM Párovský 33/6
1597/2024
0,00 € Mesto Nitra Emília Vincúrová
20. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12080902/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
ZML202409
0,00 € JANPET music s.r.o. Mestské kultúrne stredisko Šurany
20. Jún 2024
Zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie vyseparovaných zložiek KO (ID poskytovateľa Zm. č. 65 24 01)
19/2024
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Rimavská Baňa
20. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 290/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:942
0,00 € Tímea Marková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 20, Komenského 4747/41A v Seredi
486/2024
0,00 € Mesto Sereď Darina Nemcová
20. Jún 2024
Rámcová zmluva treasury
F-8-2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Štvrtok na Ostrove
20. Jún 2024
Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok
1030/2024
0,00 € Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. Mesto Trenčín
20. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 00055/2024-PNZ -P40011/24.00 - Peter Hricko
00055/2024-PNZ -P40011/24.00
0,00 € Hricko Peter Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A24231494
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Jún 2024
Zmluva č. 5 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 5 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € DRID, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
21. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 99/2024/TANAP
99/2024/TANAP
0,00 € Jiří Čepil Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
21. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1 a nájomnej zmluvy č. 2
INE_043/2024
0,00 € JMC Group s. r. o. Mesto Bojnice
20. Jún 2024
Dodatok č. 02403/2024-PKZO-K40045/23.01 k Zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03832/2023-PKZO-K40045/23.00 - Obec Bobrovec, k.ú. Bobrovec, okres Liptovský Mikuláš
02403/2024-PKZO-K40045/23.01
0,00 € Obec Bobrovec Slovenský pozemkový fond
20. Jún 2024
Dodatok č.2,Zmena čísla BÚ a Práva a povinnosti zmluvných strán
20240607
0,00 € Mesto Michalovce Siničaková Adriana
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0052/24
0404/0052/24
0,00 € Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave