Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dohoda o zverení MV na na používanie pre služobné a súkromné účely
ZML_270_2024
0,00 € JUDr. Ing. Zuzana Adamková, DBA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15. Júl 2024
prenájom nebytových priestorov
92024
0,00 € Základná škola Happy Kids,o.z.
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Červenica Pri Sabinove
509/2024/DZ/PU/ZML
0,00 € OBEC ČERVENICA pri SABINOVE Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.V-265/2024.
INE_258/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Horvát Ivan
16. Júl 2024
Kolektívna zmluva
DNS-2024-07-58
0,00 € Odbory Novej scény Divadlo Nová scéna
16. Júl 2024
rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia zariadenia
413/2024
0,00 € Združenie GERION, občianské zd mestská časť Bratislava-Dúbravka
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 131/2024
Nájomná zmluva č.131/2024
0,00 € Obec Čaklov Kotľár Peter
15. Júl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
1
0,00 € MEDA DVA, s.r.o. Poliklinika Senica n.o.
15. Júl 2024
Kolektívna zmluva
180/2024
0,00 € Základná odborová organizácia Hudobné centrum Hudobné centrum
15. Júl 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025, Rozpis nájomného a služieb
268/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou ORTHOSMILE s.r.o.
16. Júl 2024
Deponačná zmluva
11/2024/OZOO/DZ
0,00 € Rastislav Šutek Národná zoologická záhrada Bojnice
16. Júl 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
Spr. 249/2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu zamestnancov justície SR pri Mestskom súde Bratislava III Mestský súd Bratislava III
15. Júl 2024
Licenčná zmluva
Č.JD2024/01
0,00 € Mgr.art. Emese Varga Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház
15. Júl 2024
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307512C/2024
DkZoZDEč5100307512C/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Obec Lendak
15. Júl 2024
prenájom nebytových priestorov
102024
0,00 € Základná škola Mihál Matej Mgr.
15. Júl 2024
ZoZVB k.ú. Moravany, obec Moravany
515/2024/DZ/PU/ZML
0,00 € Obec Moravany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu č.V-267/2024.
INE_259/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec Tipán Árpád
16. Júl 2024
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva
0,00 € Oliver Kozár Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky
16. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
Z24/0088
0,00 € Bc. Erika Kandráčová Ľubovnianska nemocnica, n. o.
16. Júl 2024
Zmluva o účinkovaní a licenčná zmluva
MK-134/2024/M
0,00 € Dušan Jarjabek Ministerstvo kultúry SR