Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2022/003892-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-003892-001_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Občianske združenie Senior Expo
6. December 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskyt. služieb - čist.prostr.
Z/10/2022
0,00 € Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 154_2022
145/2022
0,00 € PROFMEL, s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
6. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/121
0,00 € Obec Dolná Súča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
6. December 2022
Zmluva o Balíkovom účte
36/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
5. December 2022
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy o zabezpečení stravovania
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy o zabezpečení stravovania pre zamestnancov Gemersko-malohontského múzea prostredníctvom stravných poukážok
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Gemersko-malohontské múzeum
5. December 2022
DODATOK č.2 Ku Kúpnej zmluve č.Z20224837_Z
Elektronické stravné lístky
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
5. December 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania dôchodcov a o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov – obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača
577/2022
0,00 € NAJEME SA, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0038
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0038
0,00 € Mária Cútová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/41/012/103
0,00 € Obec Štós Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2022
Navýšenie príspevku na stravovanie zamestnancov
676/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Skalica
6. December 2022
08.11.2022
10/2022
0,00 € Milk- Agro s.r.o,Čapajevová 36,Prešov MŠ Jarná 20, Sečovce
6. December 2022
DODATOK č.16 k Zmluve o podmienkach prepravy a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji
627/2022
0,00 € Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jankolova 6, 851 04, Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. December 2022
Zmluva o prevode telefónneho čísla - I. Baranovič
704/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Hlohovec
5. December 2022
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
20221202
0,00 € DITIG a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Obec Liptovský Ján
5. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 76/2022
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
5. December 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
1051/2022
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Mesto Zvolen
6. December 2022
ZMLUVA O DIELO č. CRZ: 5337/2022/LSR
CRZč.5337/2022/LSR
0,00 € FYTOPHARMA, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6. December 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskyt. Služieb - kanc.potr.
Z/09/2022
0,00 € Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
6. December 2022
Zmluva o bežnom účte
37/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky