Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca v Projekte IŠT
123/2024
0,00 € Nina Erdélyiová NŠC
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105933/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Koškovce
26. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105827/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Uhorské
26. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
6892-2/2024-BA
0,00 € Ing. Roman Bielich Sociálna poisťovňa, ústredie
26. Február 2024
Kolektívna zmluva 2024
65/2024
0,00 € ZV SLOVES Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch/Ernest Zmeták Művészeti Galéria Érsekújvár
26. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
2024-wls1
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied v.v.i.
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
7/2024
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové Obec Trenčianske Bohuslavice
26. Február 2024
Rámcová zmluva
3ŠJ/2023
0,00 € Mäsovýroba Pata Základná škola s materskou školou, Bojničky 150
26. Február 2024
zmluva o poskytnutí finančného príspevku
8/24
0,00 € Nadácia Centra pre filantropiu Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava
26. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Lascov
26. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
37/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Richard Hrabčák Ministerstvo životného prostredia SR
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 980
6600001289
0,00 € Marián Kundráth MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100011051
100011051
0,00 € STABILITA,d.d.s.,a.s. Obec Dolný Lieskov
26. Február 2024
MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
11/01/2024
0,00 € Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Teriakovce
26. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
101582/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Mirkovce
26. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
10/2024 C
0,00 € Peter Pajonk OBECNÝ PODNIK SVRČINOVEC
26. Február 2024
Zmluva o službách č. 120224 - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy
14/2024
0,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Malý Slavkov
26. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č 01/2021
393
0,00 € Real Invest SK Žilina s.r.o., Školská 812/29, 013 01 Teplička nad Váhom Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23562245_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
26. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 13/2024
13/20247
0,00 € ŠIBAL, s.r.o. Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.