Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Kontrakt na rok 2023
2221/1110/2023
Doplnená
107 669 355,00 € Ministerstvo dopravy SRSekcia rozpočtu a financovania Slovenská správa ciest, Bratislava
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 0965/23/44467
721/2023
82 980 152,00 € Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071M898 zo dňa 23.02.2018
2023/445
27 548 654,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
30. November 2023
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071M898 zo dňa 23.02.2018
4453/2023
27 548 654,50 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky
30. November 2023
TOP-in s.r.o.
-CRZ-
17 628 470,00 € TOP-in s.r.o. ZŠ s MŠ, 1. mája 144, Prašice
1. December 2023
Zmluva o partnerstve
29094/2023-M_OdVvR 146031/2023
15 989 689,00 € Inštitút pre výskum práce a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
309/2023/UCM
12 212 069,00 € Mesto Trnava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. November 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311141DGC2 zo dňa 22.06.2023
4312/2023
8 610 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR
1. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“
256(1811/2022/ODDIPVIS)
8 407 921,10 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2023/002
0849/2023
8 362 672,08 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VUDPAP) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. November 2023
PARTNERSHIP AGREEMENT EU Support for Internal Market (EU4IM) CRIS Nº 2023 / 445-054
224/11/2023-SAMRS
8 000 000,00 € Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P. (FIIAPP) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“
263(1497/2022/ODDIPVIS)
7 572 063,59 € STRABAG s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
1. December 2023
Rámcová zmluva o zbere a preprave komunálneho odpadu
EX-2023-027
6 906 210,00 € T+T, a.s. Obec Varín
1. December 2023
Rámcová zmluva
13/2023
6 906 210,00 € T+T, A.Kmeťa 18, 1001 Žilina Obec Stráňavy
1. December 2023
Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
195/2023
6 906 210,00 € Obec Varín Obec Teplička nad Váhom
1. December 2023
Dvojtriedna MŠ Hostice
č. 1/2023
6 900 000,00 € CASON CONSULTING a.s. Obec Hostice
1. December 2023
Zmluva o doručovaní tabuliek s evidenčným číslom a osvedčení o evidencii časť I a časť II
SE_ZM_SE-VO2-2023-004209-07_2023
6 696 000,00 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/0134
2023/0134-1
5 631 402,43 € PORR s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
342/2023/Z
5 095 308,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Nitra
30. November 2023
Kúpna zmluva č. 102/2023/TVK
102/2023/TVK
5 084 517,10 € Mesto Trenčín Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.