Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Rámcová dohoda
51/2023
32 251,00 € Jozef IVAN, s.r.o. Centrum sociálnych služieb v Poprade
5. December 2023
Zmluva o dielo
SNM-SML-ZOD-2023/3709
31 990,35 € IGLASS spol. s.r.o. Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
5. December 2023
Dodatok č. 2 k návrhu poistnej zmluvy č. 1009901466
76-2023
31 950,29 € KOOPERATIVA poistovna a.s.Vienna Insurance Group SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce
5. December 2023
Z M L U V A o poskytnutí dotácie na projeki
3581/2023
31 350,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
5. December 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 112023
31 277,65 € PROIZOL, s.r.o. Základná škola
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 1584/2023/ODDMPU
Zmluva 1584/2023/ODDMPU
31 200,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Anna Majerská
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 1586/2023/ODDMPU
Zmluva 1586/2022/ODDMPU
31 200,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ján Líška
5. December 2023
Odstúpenie od rámcovej dohody
Z202313369_Z
30 930,50 € KOMFOS Prešov, s.r.o. Základná škola, Krosnianska 4, Košice
5. December 2023
Park Legionárska - Čerešňový sad
MAGSP2300054
30 088,96 € TravnikServis s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1480/2023/UZ
1480/2023/UZ
30 000,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. Obec Streda nad Bodrogom
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky 2/6/2023
20230683/2023
30 000,00 € Mondi SCP, a.s. Mesto Ružomberok
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. SEPSPP23_012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. SEPSPP23_012
30 000,00 € Nadácia Pontis Trnavský samosprávny kraj
5. December 2023
Plošné opravy a lokálne opravy miestnych ciest
783_2023
29 820,00 € Cesty Nitra, s.r.o. Mesto Partizánske
5. December 2023
Zmluva na zber odpadu prostredníctvo odpadových nádob
19731/51
29 534,40 € Marius Pedersen, a.s. Ministerstvo obrany SR
5. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
827118324-1-2023-ZoBZVB
29 396,25 € Železnice Slovenskej republiky TAURIS, a.s.
5. December 2023
Zmluva o dielo č. 114008/2023
363/2023
28 836,00 € predu s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
5. December 2023
Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií v obci Podhorany - časť Pažiť 2
107/2023
28 192,90 € RENOVIA, s.r.o. Obec Podhorany
5. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
20230689/2023
27 610,00 € Tatranská mliekareň a.s. Mesto Ružomberok
5. December 2023
Erasmus+ PARTNER AGREEMENT, Project Number: 2023-1-SK01-KA220-HED-000158470 (VISIONAIR)
NI/1-800/2023/SPU
27 380,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby
43-2023-ŠDaJ-S
26 600,00 € Hell Bounds, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne