Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/12
323 834,49 € LEAN EU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Marec 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení
DOH_ SEP-IMRK2-2018-001943
319 228,00 € Obec Nitrianske Pravno Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041P749-431-16 zo dňa 30.8.2018
702/2023
314 858,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hronsek
23. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO č. 90/2023
90/2023
310 638,46 € KAMI PROFIT, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
23. Marec 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dieloč. 02062021
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 02062021
301 244,16 € STAVOTREND MI s.r.o. Obec Lastomír
23. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/32/19B/15
296 449,44 € Deaf group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZODI_041/2023
288 316,45 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Mesto Svidník
23. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/34/19B/2
283 269,80 € JAS Bardejov, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23. Marec 2023
Kúpna zmluva - Big data servre
ZML_95_2023
281 898,00 € AUTOCONT s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 1
15_zmluva_2023
281 821,02 € TREETHER SK s.r.o. Obec Beňuš
23. Marec 2023
Záložná zmluva
600/10/2023/ZZ
279 409,00 € VKÚ BYTY s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 309/365/2013
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 309/365/2013
278 621,84 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Štvrť SNP 128/14, Trenčianske Teplice, v zastúpení Bytové družstvo Trenčianske Teplice Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
Kúpna zmluva
6444/2023-M_OSAP, 32085/2023
272 853,48 € NABIMEX, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
kcd/2023/3808
269 520,71 € Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. Mesto Bardejov
23. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/32/19B/7
266 496,31 € COBAK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
24. Marec 2023
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb prania bielizne
Rámcová dohoda VÚSCH č. 26-2023-RD
265 574,40 € Lavaton s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 3 - SmartIntegra group, s. r. o.
Zmluva o dielo č. 3 - SmartIntegra group, s. r. o.
249 022,00 € SmartIntegra group, s. r. o. KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 309/688/2017
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 309/688/2017
245 870,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mayerova 404/27, 28, 29, Trenčianska Teplá, v zastúpení Bytové družstvo Trenčianske Teplice Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
696/2023
243 946,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Ripňany
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
Vy/2023/589
243 831,62 € Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. Mesto Bardejov