Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Realizácia projektu - DOPLNENIE OBJEKTOV AREALU VPS
284/2022
309 981,41 € VIREA s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BZP6-73-87
ZML_273/2022
282 849,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svidník
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-005222
280 775,75 € Mesto Zlaté Moravce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. December 2022
Zmluva na dodávku potravín č. SE-VO2-2022/004865-004
SE_ZM_SE-VO2-2022-004865-004_2022
273 565,84 € INMEDIA, spol s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. December 2022
Zmluva o nájme tepelno- technických zariadení
6600000324
250 000,00 € Mestská časť Bratislava-Ružinov MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2022
Zmluva č. ZM_SEP_IMRK2-2022-005143 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1292/2022
248 986,05 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Martin
8. December 2022
Zmluva o úvere
712/500/2022
240 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Svidník, Gen. Svobodu 681/1, 2, 3, v zastúpení "SPOLDOM A2 - 48" Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051Y447-511-51 zo dňa 09.11.2020
4274/2022
234 320,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Verejno – súkromné partnerstvo Južný Gemer
8. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
4273/2022
218 565,45 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lužianky
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00519 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00519
211 784,17 € Eggro-farm, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
dotácia "Rozšírenie kapacít materskej školy"
27/2022
205 067,00 € Environmentálny fond OBEC Borinka
8. December 2022
Rámcová dohoda
Z202214786_Z
202 894,21 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Humenné
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2060-2022-faza3
200 500,83 € František Hor?ák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3495/2022-180
200 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Iža Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
38/ODB/2022/31/22238
198 000,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
9. December 2022
Zmluva o dielo
838/2022
193 470,77 € ERPOS, spol. s r.o. Mesto Žilina
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2107-2022-faza3
189 668,32 € Marek Juhás Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Kúpna zmluva č. Z202214011-Z
793/2022
185 157,38 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Senica
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2374-2022-faza3
177 390,77 € Jozef Taká? Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Zmluva E4057 08U02
152/2022/PRA
171 000,00 € Enviromentálny fond Mestská časť Košice - Sídlisko KVP